Trending

Tiêu chuẩn token BRC-721E mới cho phép chuyển đổi Ethereum NFT thành Bitcoin NFT

Một tiêu chuẩn token mới đang cho phép các trader chuyển đổi NFT dựa trên Ethereum của họ sang NFT trên mạng Bitcoin.

Vào thứ Hai, Bitcoin Miladys, sản phẩm phái sinh dựa trên Bitcoin của bộ sưu tập Miladys NFT phổ biến, đã giới thiệu tiêu chuẩn token BRC-721E với sự cộng tác của thị trường NFT dựa trên Bitcoin Ordinals Market và ví Bitcoin Xverse. Tiêu chuẩn token được cho là hoạt động như một cầu nối giữa mạng Ethereum và Bitcoin, cho phép các trader chuyển đổi ERC-721 NFT của họ thành token BRC-721E trên Bitcoin.

Theo trang web Ordinals Market, hodler NFT dựa trên Ethereum có thể đốt token của họ và khắc vào một satoshi trên mạng Bitcoin. Sau khi được khắc, token sẽ tự động xuất hiện trên trang bộ sưu tập Ordinals Market tùy chỉnh với siêu dữ liệu hoàn chỉnh.

Cần lưu ý rằng mặc dù tiêu chuẩn mới cho phép chuyển đổi ERC-721 NFT sang Ordinals NFT, siêu dữ liệu ban đầu không được lưu trữ on-chain. Ordinals cung cấp một số tùy chọn cho phép xem trước on-chain, có thể được hiển thị trong ví hoặc thị trường hiện có.

Theo dữ liệu từ Dune Analytics, Ordinals đã vượt qua 10 triệu chữ khắc vào thứ Hai, một bước nhảy vọt đáng kể so với 3 triệu chữ khắc được báo cáo trong tuần đầu tiên của tháng Năm. Tuần trước, Bitcoin đã leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng về khối lượng giao dịch NFT, theo nền tảng dữ liệu CryptoSlam, vượt xa Solana và chỉ xếp sau Ethereum.

bài viết liên quan