Trending

Tòa án cũng đánh giá Bitcoin có giá trị về mặt kinh tế. “Trong xét xử thực tế, Tòa án Nhân dân đã đưa ra ý kiến thống nhất về vị trí pháp lý của bitcoin và xác định nó là tài sản số,” tòa án cho biết thông qua kênh WeChat chính thức của mình.

Trở lại vào tháng 10/2020, Cheng Mou yêu cầu Shi Moumou trả lại khoản vay một (1) bitcoin. Moumou, bị đơn, đã từ chối trả lại bitcoin, đưa vụ việc lên Tòa án nhân dân quận. Kể từ buổi hòa giải tháng 5/2021, các bên đã đồng ý rằng bị đơn sẽ cung cấp khoản bồi thường với mức chiết khấu so với giá trị của Bitcoin tại thời điểm cho vay.

Vụ kiện cuối cùng được chuyển lên Tòa án Nhân dân Cấp cao Thượng Hải. Tòa án nhân dân tối cao là tòa án cao nhất ở Trung Quốc.

Tiền lệ mới cho tiền điện tử ở Trung Quốc

Phán quyết này có thể đặt ra một tiền lệ mới về cách xem tài sản số trong luật pháp Trung Quốc.

Trước đây, chính phủ Trung Quốc đã không khuyến khích người dân của mình giao dịch tiền điện tử, cấm đào coin trong nỗ lực giảm tiêu thụ năng lượng. Năm ngoái, Trung Quốc đã cấm hoàn toàn tất cả các giao dịch và khai thác tiền điện tử trong nước.

“Các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền số là hoạt động tài chính bất hợp pháp,” Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết vào tháng 9 năm ngoái. Họ cũng cảnh báo các công dân Trung Quốc rằng giao dịch tiền điện tử có thể “gây nguy hại nghiêm trọng đến sự an toàn tài sản của mọi người.”

Tòa án nhân dân cấp cao ở Trung Quốc là tòa án địa phương cao nhất ở các tỉnh của Trung Quốc. Tương tự như cách cấu trúc của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án cấp cao cũng chịu sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền trung ương.

Nguồn: Beincrypto.com

bài viết liên quan