Trending
  • Stripe đang bổ sung hỗ trợ thanh toán bằng stablecoin USDC trên blockchain Polygon.
  • Dịch vụ sẽ có sẵn thông qua Stripe Connect và Twitter sẽ là công ty đầu tiên thử nghiệm dịch vụ này.

Nhà cung cấp dịch vụ tài chính Stripe sẽ hỗ trợ thanh toán bằng stablecoin USDC trên blockchain Polygon, theo một thông báo hôm nay.

Các khoản thanh toán như vậy sẽ có thể truy cập được thông qua Stripe Connect – hệ thống tích hợp các khoản thanh toán vào các thị trường trực tuyến – bắt đầu với Twitter là đối tác đầu tiên của nó.

Stripe cho biết trong một bài đăng trên blog: “Với các khoản thanh toán bằng tiền điện tử, một nhóm người sáng tạo được chọn trên Twitter sẽ có thể sử dụng đường dẫn để nhận các khoản thu nhập của họ từ Twitter” .

Twitter sẽ cho phép những người sáng tạo nội dung sử dụng các sản phẩm của Twitter, chẳng hạn như Ticketed Spaces và Super Follows, nhận được thu nhập của họ bằng stablecoin.

Stripe tuyên bố rằng các doanh nghiệp và nền tảng sử dụng Stripe Connect sẽ có thể thanh toán bằng USDC mà không cần phải mua hoặc giữ stablecoin.

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập Polygon, cho biết: “ Với các khoản thanh toán bằng tiền điện tử, các nền tảng sử dụng Stripe có thể ngay lập tức gửi tiền đến những người nhận đã được xác minh gần như ở mọi nơi trên thế giới”.

Công ty về dịch vụ tài chính cũng nói rằng họ có kế hoạch bổ sung hỗ trợ cho các “đường dẫn” và các loại tiền tệ thanh toán bổ sung theo thời gian.

 

Nguồn: theblockcrypto.com

bài viết liên quan