Trending

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) Nguyễn Phú Tiến cho biết Chính phủ đang xây dựng và triển khai các quy định về trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là trợ lý ảo.

Theo Bộ trưởng, việc thực hiện các quy định này sẽ quyết liệt. Thông báo được đưa ra tại cuộc họp báo ngày 8/4 tại Hà Nội.

Sự tiến bộ của Việt Nam trong việc quản lý AI

Trở lại tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Việt Nam đã ban hành nghị quyết về “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030”.

Theo nhiệm vụ này, Bộ TTTT có nhiệm vụ đề xuất và hoàn thiện các luật và quy định quan trọng nhằm xây dựng khuôn khổ thúc đẩy tốt hơn hoạt động phát triển, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống của người dân Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các bộ, cơ quan Chính phủ khác cũng đang nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ của mình trong vấn đề này.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất Chính phủ ban hành chỉ thị pháp lý về chia sẻ thông tin số giữa các bộ, cơ quan nhà nước cũng như quy trình kết nối và quản lý của họ.

Theo quyết định của Văn phòng Thủ tướng, Bộ TT&TT được giao thiết kế, hoàn thiện, bổ sung các quy định, tài liệu liên quan cụ thể đến quy trình giao dịch điện tử.

Thứ trưởng cho biết MIC đang nỗ lực làm việc chăm chỉ để đưa ra các quy định mới về lĩnh vực thử nghiệm các công nghệ tiên tiến, như AI, để đảm bảo chúng an toàn và hiệu quả.

Việt Nam xây dựng và triển khai quy định về AI

Sự tham gia của doanh nghiệp vào việc xây dựng quy trình với Bộ

Việt Nam đã đi sâu vào những tiến bộ công nghệ, khi Viettel IDC công bố dự báo thị trường trung tâm dữ liệu của đất nước sẽ đạt 1.26 tỷ USD trong 5 năm tới với mức tăng trưởng hàng năm là 10.8%.

Viettel IDC là nhà khai thác trung tâm dữ liệu lớn nhất cả nước và Viettel cũng đã thắng cuộc đấu giá 5G được tổ chức vào tháng trước.

Đây chỉ là cái nhìn thoáng qua về cách Việt Nam đang phát triển trong lĩnh vực công nghệ. Vì vậy, việc điều tiết công nghệ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Quay trở lại chủ đề chính, quan chức MIC cũng đề cập rằng nhiều tổ chức kinh doanh cũng đã cam kết hợp tác với Bộ để đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật cho mọi người, bao gồm cả doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời thúc đẩy phúc lợi và phát triển xã hội.

Ông cũng cho rằng, lý do chính để xây dựng và triển khai các quy định này, đặc biệt là những quy định liên quan đến trợ lý ảo, là nhằm ưu tiên người dân và doanh nghiệp.

Ông tiếp tục nói rằng đó là để ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để bảo vệ quyền lợi của tất cả những người liên quan.

 

bài viết liên quan