Trending

Trong 12 tháng qua, vốn hóa stablecoin đã phát triển mạnh mẽ và mức định giá hiện tại chỉ còn cách 13 tỷ đô so với mốc 200 tỷ. Trong tháng này, hai mã tăng mạnh nhất bao gồm UST của Terra tăng 29,9% và USDN của Neutrino Protocol tăng vọt 43,8%.

Vốn hóa thị trường Stablecoin tiếp tục tăng, Tether vượt 80 tỷ USD

Thống kê hàng tháng cho thấy stablecoin lớn nhất về vốn hóa thị trường, Tether (USDT), đã tăng 2% trong tháng này, định giá vượt mốc 80 tỷ USD. USDT rất lớn so với phần còn lại của các stablecoin trong nền kinh tế tiền điện tử vì giá trị của nó đại diện cho 42,78% của nền kinh tế stablecoin trị giá 187 tỷ USD ngày nay.

Hơn nữa, vốn hóa thị trường 80 tỷ USD của Tether tương đương với 4,46% của toàn bộ nền kinh tế tiền điện tử 1,83 nghìn tỷ USD. Đồng Stablecoin lớn thứ hai về vốn hóa thị trường, usd coin (USDC) chỉ tăng 0,3% trong tháng qua.

USDC có định giá thị trường vào khoảng 52,3 tỷ USD ở thời điểm hiện tại, tương đương với 2,92% của nền kinh tế tiền điện tử và 27,96% của nền kinh tế Stablecoin. Các số liệu vào ngày 14 tháng 3 năm 2022, chỉ ra rằng giữa USDC và USDT, vốn hóa thị trường kết hợp tương đương với hơn 70% toàn bộ nền kinh tế stablecoin.

Tổng giá trị vốn hóa thị trường của cả USDT và USDC tương đương với 132 tỷ đô la vào ngày 14 tháng 3 năm 2022.

Tài sản hàng đầu trao đổi bằng Tether (USDT) là USD Mỹ với 42,16% thị phần ngày nay và đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) với 17,41% giao dịch bằng Tether. Tiếp theo là đồng Euro, WBNB và HUSD. USDC cũng giao dịch rất nhiều với Tether vì USDT đại diện cho 64,18% các giao dịch swap với Tether vào thứ Hai vừa qua. BUSD, USD, EUR và WETH đúng chỉ sau Tether là những cặp giao dịch nhiều nhất với usd coin (USDC).

Số lượng USDN, UST và FRAX phát hành trong 30 ngày qua tăng kỷ lục, Stablecoin chiếm 10% giá trị ròng của toàn bộ nền kinh tế tiền điện tử

Trong khi USDTUSDC không có bất kỳ mức tăng đáng kể nào trong tháng trước, UST, FRAX và USDN đã chứng kiến tỷ lệ phát hành tăng nhanh trong 30 ngày. UST của Terra đã tăng 29,8%, stablecoin này có giá trị vốn hóa thị trường vào khoảng 14,7 tỷ USD vào thời điểm viết bài.

Trong số 10 stablecoin hàng đầu trong 30 ngày qua, USDN của Neutrino Protocol tăng 43,8% và UST của Terra tăng 29,8%.

Frax (FRAX), đã chứng kiến ​​tỷ lệ phát hành trong 30 ngày tăng 9,6% và USDN của Neutrino Protocol tăng 43,8% trong tháng trước. FRAX có mức định giá thị trường 2,9 tỷ USD và USDN đạt mức vốn hóa thị trường 638 triệu USD ngày hôm nay.

Stablecoin DAI của Makerdao, đã chứng kiến ​​mức phát hành giảm trong tháng trước, giảm 4,6%. Còn đồng tiền (MIM) đã mất 0,2% trong tháng qua. DAI trên Ethereum có giá trị thị trường 9,3 tỷ USD, trong khi MIM trên Avalanche có vốn hóa thị trường 2,7 tỷ USD.

Nhìn chung, toàn bộ nền kinh tế stablecoin chỉ còn thiếu 13 tỷ USD nữa để chạm mốc 200 tỷ USD. Tại thời điểm viết bài, nền kinh tế stablecoin trị giá 187 tỷ USD đại diện cho hơn 10% của nền kinh tế tiền điện tử 1,83 nghìn tỷ USD .

bài viết liên quan