Trending

Voyager được chấp thuận trả lại 270 triệu USD tiền mặt cho khách hàng

Tòa án phá sản quyết định trường hợp ở Chương 11 của Voyager đã chấp thuận cho công ty trả lại 270 triệu USD cho khách hàng.

Thẩm phán Michael Wiles là chủ tọa vụ án của Voyager tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở New York, đã cho phép Voyager trả lại tiền của khách hàng được giữ trong tài khoản giám sát tại Ngân hàng Thương mại Metropolitan (MCB). Con số đó hiện là 270 triệu USD, tờ The Wall Street Journal đưa tin.

Voyager đã tham gia thủ tục phá sản theo Chương 11 vào đầu tháng 7 sau khi ngừng cho phép khách hàng rút tiền. Công ty cho vay đã đổ lỗi cho sự suy thoái đột ngột trong điều kiện thị trường dẫn đến sự sụp đổ của mình. Chương 11 bảo hộ phá sản cho phép một công ty tiếp tục hoạt động khi công ty đó cơ cấu lại để thanh toán cho các chủ nợ.

Kể từ đó, Voyager đã tìm cách tôn trọng các khoản rút tiền của khách hàng đối với các khoản tiền do Ngân hàng Thương mại Metropolitan nắm giữ, hoạt động như một công ty giữ tiền mặt cho Voyager. Dòng tiền của khách hàng đến MCB, cho phép Voyager sử dụng tiền. Voyager và MCB được phép chuyển tiền trong tài khoản lưu ký cho khách hàng.

Vào thời điểm nộp đơn phá sản ban đầu, các tài liệu của tòa án cho thấy số tiền trong tài khoản là khoảng 350 triệu USD. MCB nói với Tạp chí rằng Voyager có khoảng 270 triệu USD trong tài khoản khi công ty này nộp đơn phá sản.

Mặc dù MCB có thể trả lại tiền mặt cho khách hàng, nhưng tòa án vẫn chưa quyết định điều gì sẽ xảy ra với hơn 1 tỷ USD tài sản tiền điện tử trên nền tảng của Voyager.

Nguồn: Theblock.co

bài viết liên quan