Trending

ZkSync được tạo ra dưới dạng giải pháp Layer 2 (L2) để cung cấp giải pháp thay thế nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho Ethereum (ETH). Dữ liệu gần đây nêu bật tính hiệu quả trong việc tiết kiệm chi phí khi sử dụng nền tảng Layer 2 (L2) như zkSync Era cho các giao dịch.

Biểu đồ đã đưa ra so sánh về các khoản phí được tính bởi các mạng L2 khác nhau đối với việc chuyển ETH và swap token. Tính đến thời điểm này phí chuyển ETH trên zkSync là 0,06 USD và phí swap là 0,11 USD.

Đáng chú ý, các khoản phí này là thấp nhất khi so với các L2 chính khác, bao gồm Arbitrum (ARB) và Optimism (OP).

Biểu đồ cũng minh họa các khoản phí liên quan đến các giao dịch tương tự trên mạng Ethereum. Nếu muốn gửi ETH trên mạng Ethereum thì người dùng phải chịu phí hơn 1 USD, còn phí swap token là hơn 5 USD.

Dữ liệu từ Blockscout cho thấy tổng số giao dịch trên zkSync Era là hơn 248 triệu. Theo thông tin từ Oklink, mạng đã chứng kiến ​​hơn 245.000 giao dịch trong 24 giờ qua.

Phân tích sâu hơn về dữ liệu Blockscout cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tài khoản trên zkSync Era là khoảng 7,1 triệu.

Bất chấp một số khía cạnh tích cực của zkSync Era, cả khối lượng và Tổng giá trị bị khóa (TVL) đều ghi nhận mức sụt giảm trong thời gian gần đây.

Phân tích về xu hướng khối lượng L2 trên DeFiLlama cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong 8 ngày qua. Vào ngày 20 tháng 1, mạng đã ghi nhận khối lượng hơn 54 triệu USD.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, khối lượng đã giảm xuống còn khoảng 16 triệu USD.

Ngoài ra, đánh giá về TVL trên L2 Beats cho thấy mức giảm gần 12% trong 24 giờ. Hơn nữa, thị phần của zkSync Era vẫn tương đối thấp, ở mức hơn 2%.

bài viết liên quan