Trending

Nhà đồng sáng lập mạng lưới Polygon cho biết, Ấn Độ cần một cơ quan quản lý để giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến tiền điện tử.

Sandeep Nailwal, một trong những doanh nhân gốc Ấn nổi tiếng trong không gian tiền điện tử hiện đang sống ở Dubai đã chia sẻ với CoinDesk rằng việc thành lập một cơ quan giám sát gồm các đại diện từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Ấn Độ, Hội đồng Thuế hàng hóa và Dịch vụ và Bộ Tài chính sẽ khuyến khích các dự án như Polygon của ông hoạt động mạnh ở Ấn Độ.

“Bộ tài chính nên là người chỉ đạo lực lượng đặc nhiệm này và những tổ chức khác cần được giao nhiệm vụ rõ ràng rằng không có trường hợp tiền điện tử nào được xử lý tại địa phương. Nó chỉ nên được xử lý bởi một lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử trung tâm, ”Nailwal nói.

Theo Nailwal, những bước đi đó là cần thiết để đảm bảo một môi trường công bằng và đảm bảo sự tiến bộ giữa những người ủng hộ blockchain và những người ủng hộ tiền pháp định và an ninh quốc gia.

Nailwal nói rằng các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thực thi khác nhau ở các vùng khác nhau của Ấn Độ hiện đang tích cực tham gia vào không gian tiền điện tử và mỗi người đều có định nghĩa riêng về tiền điện tử. Ông nói, công nghệ này đòi hỏi một đội ngũ riêng.

“Những gì họ thấy là giá trị điên rồ đó đang được tạo ra và thử xem nó có thể bị đánh thuế như thế nào ở Ấn Độ. Điều đó là cần thiết. Nhưng để mong đợi mỗi thành viên cơ quan của mỗi cơ quan quản lý thực sự hiểu công nghệ mới này là rất khó. Do đó, chúng tôi cần một bộ phận duy nhất được trao quyền, có trách nhiệm duy nhất là tương tác, học hỏi và thực thi các quy định về ngành công nghiệp này ”

Nguồn: Coindesk.com

bài viết liên quan