Trending

Webp.net-resizeimage (1).jpg

Như đã đưa tin bởi CNBC-TV18, đề xuất này là công trình trí óc của ủy ban luật của Cơ quan Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) và sẽ được một ủy ban phụ trách xem xét trước khi cơ quan chính phủ thông qua quy định mới và đưa ra quy định pháp lý ràng buộc.

Tỷ lệ được đề xuất mới sẽ cao hơn 10% so với mức hiện tại đang được tính toán và nếu được thông qua, nó sẽ thể hiện rõ hơn quan điểm của Ấn Độ là có phần không thân thiện với loại tài sản non trẻ này.

Gần đây, Ấn Độ đã đặc biệt đánh vào hệ sinh thái tiền điện tử với rất nhiều loại thuế và chỉ trong tháng 4 vừa qua, chính phủ đã áp thuế thu nhập 30% đối với những người nắm giữ tiền điện tử. Mặc dù việc đánh thuế giải thích cho việc hệ sinh thái tiền điện tử đã đồng ý như thế nào để các nhà quản lý có thể cho phép tiền điện tử phát triển mạnh trên đất nước của họ, nhưng mức thuế cao vót này có thể khiến các giao dịch tiền điện tử về cơ bản không còn trở nên hấp dẫn nữa, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch cá nhân.

Tuy nhiên, có rất nhiều cân nhắc mà ủy ban luật sẽ đưa ra cho Hội đồng GST trước khi thúc đẩy đề xuất trước. Một số cân nhắc trong số này bao gồm liệu tiền điện tử có đang được sử dụng làm phương tiện thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ hay làm tài sản đầu tư và hơn thế nữa.

“Tiền điện tử có rất nhiều khía cạnh để ứng dụng- các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, sử dụng để mua hàng, nhận dưới dạng thanh toán. Tất cả các tính ứng dụng này đang được kiểm tra và sẽ được thảo luận bởi ủy ban luật”.

Hiện tại, Hội đồng GST coi tiền điện tử cũng giống như sòng bạc, đua ngựa và các hoạt động cá cược được phân loại. Việc đánh thuế cao được đánh vào việc cân nhắc rủi ro cao mà các giao dịch liên quan đến tài sản số có thể xảy ra.

Mặc dù các bên liên quan trong hệ sinh thái tiền điện tử từ lâu đã đàm phán với chính phủ Ấn Độ để thông qua các quy định thay vì lệnh cấm hoàn toàn đối với loại tài sản mới ra mắt, nhưng vẫn chưa rõ liệu các cuộc tham vấn có được thực hiện với các nhà lãnh đạo ngành liên quan đến các mức thuế mới được đề xuất hay không.

Nguồn: Blockchain.news

bài viết liên quan