Trending

Anchor Protocol (ANC), dapps được xây dựng trên hệ sinh thái Terra hiện là một trong những nền tảng stablecoin có lợi suất cao nhất, đã mở một cuộc bỏ phiếu có thể làm giảm lợi suất hàng năm gần 20% của nó. Cộng đồng đã đề xuất một tỷ lệ lợi nhuận động để giúp duy trì dự trữ của giao thức.

  • Kết quả bỏ phiếu sớm không giống nhau
  • Người sáng lập Terra kỳ vọng lợi suất sẽ biến động
  • Lần bỏ phiếu thứ hai về lợi suất của Anchor trong tháng này.

Cuộc bỏ phiếu, được mở vào cuối ngày thứ Sáu, tìm cách thiết lập tỷ lệ lợi tức động dựa trên những biến động trong dự trữ của giao thức. ANC mang lại lợi suất gần 20% cho các khoản tiền gửi TerraUSD (UST). Trong khi lợi suất thường được tài trợ thông qua thanh toán lãi suất từ ​​những người vay UST, tỷ lệ người gửi tiền và người cho vay cực kỳ cao đã khiến giao thức trả lợi nhuận bằng các khoản thanh toán lợi tức từ các khoản dự trữ của nó.

Các khoản tiền gửi gần gấp bốn lần số tiền vay trên nền tảng. So với tổng tiền gửi trên 10 tỷ UST (10 tỷ USD), dự trữ lợi tức là khoảng 417 triệu UST.

Với số lượng tiền gửi cao, có khả năng đề xuất này, nếu được thông qua, sẽ làm giảm lợi suất.

Hiện tại, khoảng 2% tổng số người có ANC đã bỏ phiếu, với số lượng cử tri phản đối đề xuất này cao hơn một chút. Cuộc bỏ phiếu sẽ được mở cho đến ngày 23 tháng 3 và sẽ yêu cầu sự tham gia của ít nhất 10% tổng số chủ sở hữu ANC để được xem xét.

Người sáng lập Terra kỳ vọng lợi suất ANC sẽ biến động

Cuộc bỏ phiếu hôm nay đánh dấu lần thứ hai trong tháng này cộng đồng bỏ phiếu về việc giảm lợi suất. Lần đầu tiên là theo đề xuất của Polychain Capital và Arca Prop, họ đã tìm cách cắt giảm tỷ lệ lên tới 50% dựa trên quy mô tiền gửi UST. Đề xuất đã bị các chủ sở hữu ANC từ chối hoàn toàn.

Ý kiến đối với cuộc bỏ phiếu hiện tại dường như trái ngược hơn rất nhiều. Người sáng lập Terra, Do Kown (@stablekwon) đã nói rằng tỷ giá ANC có thể sẽ điều chỉnh theo một thứ gì đó năng động hơn chứ không còn cố định như hiện tại nữa.

ANC có lợi suất cao nhất trong DeFi

Giao thức đã chứng kiến ​​một lượng lớn người gửi tiền do tỷ lệ hoàn vốn hàng năm 20% – hiện nằm trong số những lợi suất cao nhất mà một stablecoin cung cấp. Trong khi đó, lợi suất trên các stablecoin hàng đầu bao gồm Tether, USD Coin và Binance USD tăng tới 12%.

Nhu cầu gia tăng này đã hỗ trợ giá token quản trị của ANC, cũng như token gốc LUNA của Terra, có thể được sử dụng để stake vào giao thức. 

Dòng tiền gửi gần đây cũng đã thúc đẩy các động thái của cộng đồng Terra nhằm tăng cường nguồn dự trữ của ANC, bao gồm cả việc tăng vốn 1 tỷ đô la, cũng như đốt LUNA .

 

Nguồn: coingape.com

bài viết liên quan