Trending

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed đã ban hành báo cáo hàng năm kiểm tra đời sống tài chính của người dân Hoa Kỳ và cục chỉ ra rằng người Mỹ có nhiều khả năng sử dụng tiền điện tử như một công cụ đầu tư hơn là một cơ chế mua bán.

Báo cáo Tình trạng kinh tế của các hộ gia đình Hoa Kỳ năm 2021 dựa trên Khảo sát hàng năm lần thứ chín về Kinh tế Hộ gia đình và Ra quyết định của Hội đồng quản trị Fed, được công bố vào tháng 10 và tháng 11 năm 2021. Lần đầu tiên, báo cáo tiếp theo chứa dữ liệu về việc sử dụng tiền điện tử.

Vào năm 2021, 12% người lớn được khảo sát nắm giữ hoặc sử dụng tiền điện tử, theo báo cáo. Dữ liệu cho thấy tiền điện tử được ưa chuộng như một công cụ đầu tư hơn là một giao dịch, với chỉ hai phần trăm người lớn sử dụng nó để mua hàng và một phần trăm để gửi tiền cho bạn bè hoặc gia đình.

Nó cũng kết luận rằng những người trưởng thành có thu nhập thấp hơn có nhiều khả năng sử dụng tiền điện tử hơn cho các mục đích giao dịch. 13% những người sử dụng tiền điện tử cho các loại giao dịch này thiếu tài khoản ngân hàng truyền thống và 27% không có thẻ tín dụng. Gần 6/10 người lớn sử dụng giao dịch tiền điện tử có thu nhập dưới 50.000 đô la và chỉ 24% có thu nhập trên 100.000 đô la.

Ngược lại, những người nắm giữ tiền điện tử cho mục đích đầu tư có “thu nhập cao không tương xứng, hầu như luôn có mối quan hệ ngân hàng truyền thống và thường có các khoản tiết kiệm hưu trí khác”, theo báo cáo. Thật vậy, 46% có thu nhập từ 100.000 đô la trở lên, trong khi 29% có thu nhập dưới 50.000 đô la. Gần như tất cả, 99%, đã có tài khoản ngân hàng. 

Nghiên cứu được thực hiện trước khi biến thể Omicron tăng vọt vào năm 2021. Fed nhận ra rằng điều này và những thay đổi khác đối với bối cảnh kinh tế có thể ảnh hưởng đến kết quả của nghiên cứu nếu nghiên cứu diễn ra sau đó.

Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra rằng tình trạng tài chính tự báo cáo vẫn ở mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2013.

 

Nguồn: theblockcrypto

bài viết liên quan