Trending
  • Bitcoin đã đạt được đà giảm giá sau khi nó phá vỡ vùng hỗ trợ 45,000 USD.
  • Giá đang giao dịch dưới ngưỡng 45,000 USD và đường SMA 100.
  • Có hai đường xu hướng giảm hình thành với mức kháng cự gần 43,900 USD và 46,400 USD trên biểu đồ giá khung giờ của cặp BTC/USD (dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền thậm chí có thể giảm về mức 42.000 USD trong ngắn hạn.

Giá bitcoin giảm hơn 5%

Giá Bitcoin đã bắt đầu giảm mạnh từ vùng kháng cự 47,000 USD. BTC đã giao dịch dưới ngưỡng hỗ trợ 46,000 USD và 45,500 USD để chuyển sang vùng tâm lý xấu.

Giá thậm chí đã phá vỡ mức hỗ trợ 45,000 USD và nằm dưới đường SMA 100. Cuối cùng, nó đã trượt xuống dưới mức 43,000 USD và giao dịch ở mức thấp là 42,904 USD. Hiện nó đang ở vùng tích lũy 43,000 USD.

Ở khía cạnh tăng giá, mức kháng cự gần nhât là gần mức 43,800 USD. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao nhất 46,845 USD từ mức thấp 42,904 USD. Ngoài ra còn có hai đường xu hướng giảm hình thành với mức kháng cự gần 43,900 USD và 46,400 USD trên biểu đồ giá khung giờ của cặp BTC/USD.

Mức kháng cự tiếp theo có thể là gần 44,250 USD. Mức kháng cự chính hiện đang hình thành gần 45,000 USD hoặc mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao nhất 46,845 USD từ mức thấp 42,904 USD.

Bitcoin Price

Giá Bitcoin phải vượt qua các mức kháng cự 44,800 USD và 45,000 USD để bắt đầu một đợt tăng mới. Trong trường hợp BTC làm được điều này, giá có thể tăng lên vùng kháng cự 46,000 USD.

BTC có thể giảm giá sâu hơn?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 44,000 USD, nó có thể tiếp tục giảm giá. Điểm hỗ trợ gần nhất là 43,000 USD.

Vùng hỗ trợ chính tiếp theo được nhìn thấy gần mức 42,800 USD. Việc giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 42,800 USD có thể làm tăng áp lực bán. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ 42,000 USD trong ngắn hạn. Vùng trợ cứng tiếp theo có thể là 41,200 USD.

Nguồn: Newsbtc.com

bài viết liên quan