Trending

Theo Blockworks, phương tiện tập trung vào tài sản kỹ thuật số của Brevan Howard Asset Management đã huy động được hơn 1 tỷ USD từ các tổ chức đầu tư.

BH Digital, nhánh tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử của Brevan Howard, đã mất ít hơn 5% tính đến cuối tháng 6 với Quỹ đa chiến lược tài sản kỹ thuật số Brevan Howard, một nguồn tin chia sẻ với Blockworks. Hiệu suất đến bất chấp sự suy thoái của thị trường, sự sụp đổ của Luna và mùa đông tiền điện tử đang đến.

Đây là quỹ phòng hộ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay và có công suất (capicity) lên đến 1.5 tỷ USD. Brevan Howard, công ty có tài sản được quản lý vượt quá 20 tỷ USD, từ chối chia sẻ về vấn đề này.

Hoạt động với tư cách là nhánh chuyên về tiền điện tử của Brevan Howard, BH Digital giúp các nhà đầu tư như quỹ đầu tư quốc gia, quỹ hưu trí và giúp các quỹ tài trợ tiếp cận với tiền điện tử.

Nguồn: Theblock.co

bài viết liên quan