Trending
  • Tài trợ nhằm mục đích thúc đẩy xây dựng trong hệ sinh thái Fantom thông qua sự đóng góp trực tiếp từ người dùng và những người ủng hộ.
  • Quỹ Fantom sẽ sử dụng Quadratic Funding của Gitcoin để phân bổ phù hợp chương trình khuyến khích dựa trên đóng góp của các dự án tham gia.
  • Đây là chương trình khuyến khích thứ hai mà quỹ triển khai kể từ mùa hè năm 2021

Trong một bài đăng trên blog vào sáng ngày 4/1, Fantom Foundation đã công bố chương trình khuyến khích 335 triệu FTM mới với sự hợp tác của Gitcoin Grants. 

Fantom nhận tài trợ

Fantom đang nhận được sự thúc đẩy đối với hệ sinh thái của mình dưới dạng một chương trình khuyến khích mới được công bố ngày hôm nay.

Gitcoin Grants là một dự án ​​cho phép các nhà xây dựng tài trợ cho các dự án nguồn mở vì lợi ích công cộng. Việc tài trợ trở nên khả thi và dễ dàng vô cùng thông qua Gitcoin Grants và ứng dựng Quỹ bậc hai (QF) của nó, một hệ thống cho phép chia các khoản đóng góp một cách phù hợp từ Quỹ QF của Gitcoin, theo truyền thống được tài trợ bởi các nhà tài trợ trong hệ sinh thái Ethereum.

Chương trình khuyến khích Fantom đầu tiên, được khởi động vào ngày 30 tháng 8 năm 2021, cho đến nay đã nhận được hơn 100 đơn đăng ký và chi hơn 35 triệu FTM cho một số dự án lớn nhất của hệ sinh thái. 

Thông qua chương trình khuyến khích mới này, người dùng của Fantom có thể chỉ định dự án nào sẽ nhận được phần thưởng phù hợp với số lượng FTM lớn hơn.

Fantom Foundation cũng đã vạch rõ những mục tiêu mà họ đang cố gắng để đạt được với chương trình tài trợ này. Đầu tiên là tăng cường sự đa dạng của các dự án xây dựng trong Hệ sinh thái Fantom, tập trung vào DeFi, Game, NFTs, giáo dục và cơ sở hạ tầng cốt lõi blockchain. Quỹ cũng hy vọng sẽ phi tập trung hóa việc ra quyết định bằng cách thưởng cho các dự án xứng đáng nhất và cuối cùng, hỗ trợ các dự án nhỏ hơn với TVL thấp hơn nhưng có nhiều người thích và lựa chọn hơn, khuyến khích một văn hóa thử-và-sai.

Vòng Gitcoin Grants tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào tháng 6 và để kỷ niệm sự ra mắt, Fantom Foundation đã quyết định kết hợp các khoản quyên góp trong trong vòng đầu tiên này có 3 triệu FTM của người dùng và với 1,5 triệu FTM trong các vòng tiếp theo. 

Tất cả các ứng viên hiện tại đã được Fantom Foundation tài trợ và các đơn đăng ký các vòng Gitcoin Grants sắp tới đang được xử lý, hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình khuyến khích trước.

 

Nguồn: cryptobriefing.com

bài viết liên quan