Trending
  • Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm do tâm lý tiêu cực bao trùm thị trường tiền điện tử 
  • Khối lượng giao dịch đã xuống dưới $500 tỷ đô la vào năm 2022
  • Ethereum có $1,34 nghìn tỷ đô la tổng khối lượng giao dịch trong quý 1 năm 2022

Ethereum tiếp tục giao dịch dưới mức 4.000 đô la, kể từ tháng 4 năm 2022 do sự điều chỉnh mạnh mẽ hơn của thị trường crypto

Sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường lớn thứ hai đã giảm trong quý 1 năm 2022. 

Khối lượng giao dịch Ethereum được ghi nhận trong quý đầu tiên của năm là khoảng 1,34 nghìn tỷ đô la. 

Đây là mức giảm 54% về khối lượng giao dịch được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021. 

Sự sụt giảm lớn theo sau tình hình chung của thị trường tiền điện 

Sự quan tâm của nhà đầu tư đã giảm đi được phản ánh trong việc swap ETH sang Tether (USDT) để phòng tránh phần trăm sụt giảm đáng kể có thể được ghi nhận khi mà khối lượng giao dịch đang giảm mạnh. 

Trong tháng 1 năm 2021, khối lượng giao dịch của Ethereum là 1,18 nghìn tỷ đô la với mức cao nhất trong một ngày là khoảng 60 tỷ đô la. Vào tháng 1 năm 2022, khối lượng giao dịch của Ethereum là 491 tỷ đô la và có mức cao nhất trong một ngày là khoảng 28 tỷ đô la. 

Vào tháng 2 năm 2021, khối lượng giao dịch của Ethereum là 1 nghìn tỷ đô la với mức cao nhất trong một ngày trong khu vực là 52 tỷ đô la. Vào tháng 2 năm 2022, khối lượng giao dịch của Ethereum là 416 tỷ đô la và có mức cao nhất trong một ngày là khoảng 29 tỷ đô la. 

Và vào tháng 3 năm 2021, khối lượng giao dịch của Ethereum là 761 tỷ đô la với mức cao nhất trong một ngày là khoảng 31 tỷ đô la. Vào tháng 3 năm 2022, khối lượng giao dịch của Ethereum là 436 tỷ đô la và có mức cao nhất trong một ngày vào khoảng 20 tỷ đô la. 

Sự sụt giảm về khối lượng đã ảnh hưởng đến ETH trong quý đầu tiên của năm 2022 như thế nào? 

Ethereum (ETH) mở cửa vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, với giá giao dịch là 3.683,05 đô la, đạt mức cao hàng quý là 3.876,79 đô la vào ngày 4 tháng 1 và đóng cửa quý đầu tiên của năm ở mức 3.281,64 đô la. Nhìn chung, đã có sự sụt giảm 10% giữa giá mở cửa và đóng cửa của Ethereum trong Quý 1 năm 2022.

Để so sánh, ETH đã mở vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, với giá giao dịch là 737,71 đô la, đạt mức cao hàng quý là 2.036,29 đô la vào ngày 20 tháng 2 và đóng cửa quý đầu tiên của năm 2021 ở mức 1.918,36 đô la. Nhìn chung, đã có mức tăng 160% giữa giá mở cửa và đóng cửa của Quý 1 năm 2021.

 

Nguồn: beincrypto.com

bài viết liên quan