Trending

Những người tham gia thị trường đã chi khoảng 2.7 tỷ USD dành cho việc mint NFT trong nửa đầu năm 2022. Các dự án NFT đã làm gì với số tiền họ huy động được?

  • Những người tham gia thị trường đã chi khoảng 963,227 ETH (khoảng 2.7 tỷ USD) để mint NFT trên blockchain Ethereum từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022.
  • Khoảng một nửa số ETH huy động được ở lại với các dự án NFT (50.7%), trong khi 45.7% số ETH huy động được chuyển đến các ví nặc danh (non-entity).
  • Khối lượng ETH được huy động lưu hành đến các ví nặc danh (non-entity) đã giảm từ 52.3% như báo cáo trước đó (11 tháng trước) xuống 45.7% ở thời điểm hiện tại. Các ví nặc danh (non-entity) hàng đầu bao gồm các triệu phú ETH, ví đã sử dụng EIP 1559, nhà sưu tập NFT, tương tác khối lượng lớn với các sàn DEX và một số ví cá nhân.
  • Tổng cộng, top 5 bộ sưu tập NFT trên thị trường đã huy động ETH thông qua việc “mint” đã tích lũy được 81,364 ETH; ước tính chiếm khoảng 8.4% tổng số ETH huy động được bởi tất cả các dự án trong giai đoạn nghiên cứu.

Nansen trước đây từng xuất bản một bài báo nghiên cứu theo dõi dòng tiền Ether (ETH) được huy động thông qua doanh thu chính của các bộ sưu tập NFT (tức là mint NFT). Gần một năm trôi qua, đội ngũ đã xem xét lại chủ đề nghiên cứu này. Cụ thể, các bộ sưu tập NFT đã làm gì với số ETH mà họ đã huy động được?

Thảo luận về việc mint NFT trên Ethereum

Khối lượng mint trên Ethereum
Khối lượng mint trên Ethereum

Nghiên cứu hiện tại đã phân tích dòng tiền ETH thông qua việc bán (thông qua mint) các bộ sưu tập NFT từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022. Những người tham gia thị trường đã chi 963,227 ETH (khoảng 2.7 tỷ USD) để mint NFT trong giai đoạn này. Tổng cộng có 1,088,888 ví đã tham gia vào hoạt động mint NFT. Tuy nhiên, khi hoạt động free mint (mint NFT không mất phí) được đưa vào, số lượng ví tham gia đã tăng lên hơn 1.5 triệu ví.

Ở khung tuần, khối lượng mint từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022 là xấp xỉ 13.7% tổng khối lượng hoạt động của NFT. Khối lượng mint NFT trên Ethereum đại diện cho một tỷ lệ nhỏ hơn khi so sánh với các blockchain khác mà Nansen cung cấp phạm vi hoạt động NFT. Đáng chú ý, BNB Chain đã báo cáo tỷ lệ khối lượng liên quan đến mint NFT cao nhất, với mức trung bình ở khung tuần là 80.2% khối lượng. Từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022, tổng khối lượng mint NFT trên chuỗi BNB là khoảng 107 triệu USD.

Khối lượng mint NFT trên các Blockchain khác nhau (từ 1/1 đến 30/6/2022)
Khối lượng mint NFT trên các Blockchain khác nhau (từ 1/1 đến 30/6/2022)
Activity volume của ‍NFT trên Arbitrum (1/1 đến 31/5/2022)
Activity volume của ‍NFT trên Arbitrum (1/1 đến 31/5/2022)
Activity volume của NFT trên chain BNB (từ ngày 1/1 đến ngày 31/5/2022)
Activity volume của NFT trên chain BNB (từ ngày 1/1 đến ngày 31/5/2022)
Activity volune của NFT trên Avalanche (1/1 đến 31/5/2022)
Activity volune của NFT trên Avalanche (1/1 đến 31/5/2022)
Sự cân xứng của mint volume trên các blockchain là khác nhau (từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022)
Sự cân xứng của mint volume trên các blockchain là khác nhau (từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022)

Phạm vi nghiên cứu hiện tại

Trong giai đoạn nghiên cứu, có tổng cộng 28,986 bộ sưu tập NFT đã được triển khai trên blockchain Ethereum. Tổng cộng, các dự án này đã đem về được 963,227 ETH. Điều thú vị là hơn một nửa trong số các bộ sưu tập này là các dự án free mint (51.6%, n = 14,961). Đối với các dự án đã huy động thành công ETH thông qua quá trình mint NFT, gần 2/3 trong số các dự án này (65.8%, n = 9,229) đã huy động được dưới 5 ETH. Số tiền trung bình mà các dự án huy động được là 1.43 ETH. 140 bộ sưu tập NFT đã huy động được hơn 1,000 ETH. Do đó, khoảng cách giữa số tiền mà các bộ sưu tập NFT thu được thông qua việc mint là rất lớn.

Collection NFT theo số ETH huy động được (Contracts Deployed từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022)
Collection NFT theo số ETH huy động được (Contracts Deployed từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022)

Cùng với sự tăng trưởng về số lượng ví tham gia vào hoạt động mint, chúng tôi cũng đã thấy sự gia tăng nhẹ về số lần mint trung bình trên mỗi ví trong giai đoạn này ở mức 3.65 lần mỗi ví, tăng so với mức trung bình được báo cáo trước đó là 3.16 lần.

Số lần tham gia mint NFT theo địa chỉ ví (Không bao gồm Free mint): Dành cho các contracts Deployed từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022
Số lần tham gia mint NFT theo địa chỉ ví (Không bao gồm Free mint): Dành cho các contracts Deployed từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022

Tương tự như những phát hiện trước đây của chúng tôi, hầu hết các địa chỉ ví chỉ mint duy nhất 1 NFT trong khoảng thời gian nghiên cứu là (51.7%, n = 563,348).

Vậy điều gì xảy ra với số ETH được huy động trong các đợt bán NFT? Cụ thể hơn, chính xác thì các dự án đang làm gì với những khoản tiền này?

Đối với phần phân tích này, chúng tôi đã lần theo những thông số nghiên cứu được đặt ra bởi nghiên cứu ban đầu của mình – để phân tích các dự án có doanh thu mint NFT trên 20 ETH từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022. Việc chuyển ETH ra khỏi quỹ (treasury) của dự án thường contract calls sẽ được ghi lại trên Etherscan. Chúng tôi tận dụng cơ sở dữ liệu các label địa chỉ ví của Nansen để phân tích luồng ETH đã đi đến đâu. Ở đây, Nansen đã xác định ví nặc danh (non-entity) là địa chỉ mà chúng tôi không thể thiết lập với tư cách là chủ sở hữu hoặc một thực thể đã biết. Trong một số trường hợp, những địa chỉ như vậy vẫn có thể có tên (ví dụ: nansen.eth). Nói tóm lại, ví nặc danh (non-entity) thường là ví private và ví không có nhãn (non-labeled wallets).

Nghiên cứu trước đây của chúng tôi cho thấy 52.3% số ETH huy động được từ doanh số mint NFT được chuyển đến các ví nặc danh. Ngoài ra, 0.2% số ETH huy động được đã được chuyển đến các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), 3.6% số ETH huy động được từ các dự án NFT được gửi vào các sàn giao dịch tập trung (CEX) và 17.7% số ETH huy động được được đổ lại vào các dự án NFT trên thị trường.

Phân bổ dòng tiền ETH đã huy động được.
Phân bổ dòng tiền ETH đã huy động được.

Với những cập nhật của nghiên cứu, các quan sát nghiên cứu trước đó đã thực sự gặp thử thách. Phần lớn số ETH huy động được trong các đợt mint hiện vẫn ở lại với các dự án NFT. Một nửa số ETH huy động được bởi các dự án NFT vẫn ở lại (50.7%). Chỉ 0.2% số ETH huy động được đã được gửi đến các sàn DEX hoặc CEX. Cuối cùng là khoảng 3.5% trong số này được chuyển đến cái gọi là ví “khác”, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư thiên thần hoặc tổ chức từ thiện.

Bảng dưới đây phân tích top 20 ví phi tổ chức đã nhận ETH từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2022. Các ví phi tổ chức hàng đầu này bao gồm các triệu phú ETH, ví đã sử dụng EIP 1559, nhà sưu tập NFT, tương tác khối lượng lớn với các sàn DEX và một số ví cá nhân. Như minh họa dưới đây, Vee Friends Series 2 đã chiếm 5 trong số 20 giao dịch hàng đầu được chuyển đến ví nặc danh (non-entity); hầu hết là các ví đã được xác định là ví có tần suất hoạt động lớn (high-activity).

Top 20 ví nặc danh (non-entity) đã được nhận ETH (từ 1/1 đến 30/6/2022)
Top 20 ví nặc danh (non-entity) đã được nhận ETH (từ 1/1 đến 30/6/2022)

Chúng tôi thừa nhận rằng nghiên cứu này chỉ xem xét việc chuyển trực tiếp từ địa chỉ của các dự án NFT đến địa chỉ giao dịch tức thời. Nói cách khác, các giao dịch nghi ngờ không được nắm bắt, điều này hạn chế các phát hiện của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã xem xét top 5 bộ sưu tập NFT tính theo số lượng ETH huy động được để theo dõi dòng tiền ETH đã đi đâu. Bằng cách sử dụng tính “Wallet Profiler and Counterparties” của Nansen, chúng tôi đã tiến hành phân tích chuyên sâu về từng bộ sưu tập NFT và dòng ETH huy động được thông qua đợt mint NFT của chính chúng.

Dữ liệu on-chain thể hiện rằng Pixelmon – Generation 1 được xếp hạng là bộ sưu tập NFT đứng đầu về số lượng ETH huy động được thông qua doanh số mint NFT của chính nó. Bảng sau đây vạch ra năm bộ sưu tập NFT hàng đầu. Những dự án này đã huy động được tổng cộng 81,364 ETH, ước tính chiếm 8.4% tổng số ETH huy động được bởi tất cả các dự án trong giai đoạn nghiên cứu.

Top 5 bộ sưu tập NFT được xếp hạng theo số lượng ETH huy động được
Top 5 bộ sưu tập NFT được xếp hạng theo số lượng ETH huy động được

Pixelmon – Generation 1

ETH của Pixelmon-Generation được huy động thông qua đợt mint NFT đã được chuyển sang một ví khác được xác định là ví “Gnosis Safe Proxy” ( ví riêng tư) (0xf6bd9fc094f7ab74a846e5d82a822540ee6c6971) trên Nansen, có khả năng đây là ví multi-sig (ví đa chữ ký) của nhóm dự án. Vào thời điểm nghiên cứu, hoạt động của ví này tương đối rời rạc. Phân tích các counterparties (ví liên quan) của ví cho thấy rằng số tiền huy động được đã được chuyển ra khỏi ví này bằng USDC (57%) và WETH (43%).

Moonbirds

Đối với Moonbirds, ETH nhận được thông qua đợt mint đã được chuyển đến Địa chỉ Public Mint Beneficiary của Moonbirds (0x000ddf0af676ec8e21d77c5af8166a95531a1668). Từ ví này, thêm 19.7 nghìn ETH nữa đã được chuyển đến một vài Ví có liên quan với Gemini.

VeeFriends Series 2

Hoạt động của Ví VeeFriends Series 2 đã ngừng hoạt động sau khi chuyển tài sản đi. Hầu hết tiền đã được chuyển đến 30 địa chỉ ví được liên kết với (các) người dùng EIP 1559 và (các) người dùng có hoạt động cao (High Activity).

World of Woman Galaxy (WoWG)

Phần lớn số ETH huy động được từ bộ sưu tập WoWG đã được chuyển vào ví Nansen có label là “Người nhận tiền bản quyền OpenSea” (0x646b9ed09b130899be4c4bec114a1aa94618be09) – một địa chỉ có thể thuộc về đội ngũ của WoW. Hầu hết ETH từ ví này sau đó đã được chuyển đến các địa chỉ ví được liên kết với (các) người dùng EIP 1559 từ ví này.

Genesis Box

Phần lớn số tiền thu được từ doanh thu mint NFT của Genesis Box được gửi lại trực tiếp vào một ví được xác định là ví Gnosis Safe Proxy trên Nansen (0xd1f124cc900624e1ff2d923180b3924147364380). Số ETH được gửi vào ví này hầu hết đã được phân phối lại vào một ví  là (0xbe560d510e4223c2e68f4ddc956da58eb01132a9). Các khoản tiền đã được chuyển từ ví này sang ví Blockfolio (hiện thuộc về FTX).

Kết luận

Nỗ lực đầu tiên của chúng tôi để theo dõi điều gì đã xảy ra với số ETH được huy động thông qua đợt mint NFT đã khiến chúng tôi phát hiện ra rằng hầu hết số tiền huy động được đã được chuyển vào ví nặc danh (non-entity). Điều này đã không còn xảy ra trong những cập nhật mới của nghiên cứu, trong đó một nửa số ETH huy động được đã ở lại các dự án NFT. Tuy nhiên, 45.7% số ETH huy động được được chuyển sang ví nặc danh (non-entity). Kể từ nghiên cứu ban đầu của chúng tôi, Nansen đã liên tục cải thiện labels và số liệu. Sự gia tăng các label ví này có thể đã góp phần vào kết quả thống kê của nghiên cứu này. Những cải tiến đối với việc gắn label cũng có nghĩa là việc nghiên cứu on-chain và thẩm định kỹ càng dễ tiếp cận hơn. Mặc dù nghiên cứu ban đầu chỉ đơn giản là việc lọc ra giao dịch rửa tiền đang diễn ra, nghiên cứu hiện tại được thực hiện với việc tích hợp bộ lọc giao dịch rửa tiền của Nansen, giúp cải thiện chất lượng của công việc nghiên cứu. Phản ánh các kết quả on-chain, chúng tôi duy trì kết luận rằng lĩnh vực mint của thị trường NFT vẫn hoạt động tốt với sự gia tăng của số lần mint NFT trên mỗi địa chỉ ví. Ngoài ra, bằng chứng on-chain về việc các bộ sưu tập NFT tái đầu tư doanh thu mint vào lại NFT chứng tỏ rằng vẫn luôn có những người xây dựng và sáng tạo tận tâm trong thị trường này.

Nguồn: Louisa Choe từ Nansen.ai

bài viết liên quan