Trending

Dự án NFT nổi tiếng OnChainMonkey (OCM) đã tiết lộ token KARMA như một phần trong nỗ lực mở rộng hệ sinh thái đang phát triển của mình.

OCM giải thích rằng KARMA được thiết kế một cách chiến lược để nâng cao sự hiện diện thương hiệu và thu hút sự chú ý của thị trường đối với nền tảng của nó. Tài sản kỹ thuật số sẵn sàng đóng một vai trò then chốt trong việc thúc đẩy chiến lược tăng trưởng chung của nền tảng.

KARMA là một loại tiền điện tử được thiết kế để thưởng cho các hodler NFT OnChainMonkey và thu hút cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn, với tổng nguồn cung là 1 tỷ token. Đáng chú ý, 70% (700 triệu token) được dành cho các đợt airdrop chiến lược cho cộng đồng OCM, TRAC và PIPE, đảm bảo phân phối ban đầu mạnh mẽ.

Trong số 700 triệu token được chỉ định cho airdrop, 560 triệu sẽ được phân bổ cho hodler OnChainMonkey NFT. Mỗi Celestial NFT nhận được 1 triệu token, Dimensions 300 NFT nhận được 135.000 token, hodler Genesis NFT nhận được 40.950 token và hodler Karma 1 và Karma 2 đều được hưởng 4.500 token.

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ những tài sản được chuyển sang Bitcoin từ Ethereum mới đủ điều kiện tham gia airdrop. Token sẽ được dành riêng cho các hodler Karma cho đến khi họ di chuyển, trong đó các hodler Genesis được khuyến khích di chuyển trước ngày 24 tháng 1.

Hơn nữa, 112 triệu KARMA sẽ được phân phối cho hodler TRAC và hodler PIPE sẽ nhận được 28 triệu KARMA.

Một phần đáng kể trong tổng nguồn cung, 20% (200 triệu token), sẽ có sẵn để swap dành riêng cho hodler TRAC. Ngoài ra, quỹ cộng đồng sẽ nhận được 10% (100 triệu token) để thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái.

200 triệu KARMA được phân bổ cho Token Swap sẽ trao quyền cho kho bạc cộng đồng để tạo ra 500.000 TRAC. Hodler TRAC có thể swap token của họ lấy KARMA với tỷ lệ 1 TRAC: 400 KARMA.

Do đó, 500.000 TRAC được tạo ra sẽ được stake trên Trac Core để xác thực mạng trên Tap Protocol vì “nhóm tin tưởng mạnh mẽ vào tầm nhìn của Tap Protocol và tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ chỉ mục phi tập trung”.

OCM là tập hợp 10.000 ảnh hồ sơ Ethereum NFT (PFP) được đúc vào năm 2021, theo OpenSea. Năm ngoái, dự án đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Bitcoin Ordinals, chi hơn 1 triệu đô la để đưa tất cả các tác phẩm nghệ thuật hiện có của mình lên mạng blockchain hàng đầu.

bài viết liên quan