Trending
  • Giá Ethereum đang đóng cửa ở mức 1.600 đô la.
  • Tỉ lệ phát hành Ether hiện lại quay lại mức giảm phát.

Giá Ethereum đã tăng lên mức cao nhất trong mười tuần. Ngoài ra, tỉ lệ phát hành ETH đã quay trở lại mức giảm phát khi nhu cầu sử dụng mạng tăng lên.

Giá Ethereum đóng cửa ở mức 1.600 đô la vào sáng ngày 16 tháng 1. Dựa trên mức tăng vào cuối tuần, ETH đã đạt mức giá cao nhất kể từ ngày 8 tháng 11, đạt 1.589 đô la vào sáng nay.

Ethereum hiện đang có động lực tăng giá chỉ vài tháng trước khi nâng cấp Thượng Hải diễn ra. Đợt nâng cấp lần này sẽ cho phép những stakers rút số ETH đã được staking trên Beacon Chain trong hơn hai năm.

Ether giảm phát 

Các chỉ số cơ bản on chain của Ethereum cũng đã được củng cố trong năm nay sau một năm 2022 tồi tệ. Theo Ultrasound Money tracker, tỉ lệ phát hành ETH một lần nữa rơi vào mức giảm phát. Mức tăng trưởng nguồn cung hiện tại là -0,09% mỗi năm, theo báo cáo vào thời điểm đó.

Tỷ lệ đốt Ethereum hiện tại là khoảng 732.000 ETH mỗi năm. Tỷ lệ phát hành là khoảng 622.000 ETH hàng năm, nghĩa là nhiều token được đốt đi hơn là được tạo ra.

Nhìn chung, thị trường vẫn đang nằm trong thời kỳ downtrend. Khi giá gas tăng, điều này sẽ có tác động lớn hơn đến tỷ lệ burn token. Kết quả là tỷ lệ giảm phát cao hơn và nguồn cung bị thu hẹp, điều này rất có lợi trong dài hạn.

 

Nguồn: beincrypto

bài viết liên quan