Trending

Người quản lý tài sản Grayscale đã đưa ra một kháng nghị mới đối với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán để nâng cấp Grayscale Bitcoin Trust của mình thành một quỹ giao dịch trao đổi (ETF). 

Trong một lá thư gửi cho cơ quan vào ngày 18 tháng 4, cố vấn pháp lý của Grayscale, Davis Polk & Wardwell lưu ý rằng sự chấp thuận gần đây của SEC đối với cái gọi là Quỹ Future Bitcoin Teucrium cung cấp cơ sở để họ phê duyệt sản phẩm ETF giao ngay của chính Grayscale. 

“Chúng tôi tin rằng lệnh Teucrium xác nhận quan điểm cơ bản được đưa ra trong lá thư ngày 29 tháng 11 năm 2021 của chúng tôi ủng hộ đề xuất được đề cập ở trên: khi phê duyệt ETP, không có cơ sở nào để xử lý các sản phẩm Bitcoin giao ngay khác với các sản phẩm future Bitcoin”. bức thư cho biết. 

Cơ quan này vẫn chưa phê duyệt ETF giao ngay, với lý do lo ngại về việc thao túng thị trường giữa các sàn giao dịch tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch bitcoin giao ngay. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ, dưới sự quản lý của cơ quan quản lý của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.

Tuy nhiên, việc chấp thuận sản phẩm Teucrium là rất đáng chú ý vì nó đã được phê duyệt theo Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934 – trái ngược với Đạo luật đầu tư năm 1940. Đạo luật ’34 là cùng một khuôn khổ mà theo đó Grayscale sẽ khởi chạy ETF của mình.

“Vì vậy, SEC không thể sử dụng sự khác biệt giữa Đạo luật ’40 (đó là điều mà tất cả các ETF tương lai trước đây đã được phê duyệt theo) nữa,” một nguồn tin tốt nhận xét.

Theo quan điểm của Grayscale, cơ quan sẽ hành động độc đoán và thất thường nếu nó chấp thuận một quỹ future theo Đạo luật ’34 chứ không phải một quỹ giao ngay.

Từ bức thư: “Lệnh Teucrium xác nhận rằng đăng ký Đạo luật 1940 không phải là cơ sở để Ủy ban phê duyệt một sản phẩm và từ chối một sản phẩm khác.

Grayscale cũng cho rằng quỹ dựa trên hợp đồng tương lai không nhất thiết phải chịu ít rủi ro hơn quỹ giao ngay vì việc định giá cho hợp đồng tương lai dựa trên dữ liệu được tổng hợp trên các sàn giao dịch giao ngay.

“Bởi vì cả hai sản phẩm Bitcoin giao ngay và tương lai đều phải tiếp xúc với cùng một thị trường Bitcoin cơ bản, bất kỳ hành vi gian lận hoặc thao túng nào trên thị trường cơ sở sẽ ảnh hưởng đến cả hai sản phẩm theo cùng một cách”, bức thư viết. “Do đó, sự tồn tại của những rủi ro này không thể được coi là sự biện minh cho việc từ chối phê duyệt đối với một sản phẩm sau khi phê duyệt đối với sản phẩm kia đã được cấp.”

SEC sẽ đưa ra quyết định về ứng dụng Grayscale để nâng cấp GBTC vào mùa hè này. Giám đốc điều hành của công ty, Michael Sonnenshein đã nói rằng tất cả các lựa chọn – bao gồm cả hành động pháp lý chống lại SEC – đều có sẵn để khởi động ETF bitcoin giao ngay của mình

Nguồn: theblockcrypto

bài viết liên quan