Trending

Tóm tắt báo cáo dự án nêu rằng “Giai đoạn đầu tiên này của dự án đã phát triển thành công các nguyên mẫu hoạt động và cung cấp các giải pháp khả thi, đạt được mục đích chứng minh rằng ý tưởng multi-CBDC là khả thi về mặt kỹ thuật”, .

Sự hợp tác, Project Dunbar, tập trung vào cách một nền tảng chia sẻ và kết hợp một số CBDC có thể giúp thực hiện thanh toán xuyên biên giới “rẻ hơn, nhanh hơn và an toàn hơn” như được mô tả trong báo cáo đó.

BIS cho biết trong một thông báo ngày 22 tháng 3: “Dự án được dẫn dắt bởi Trung tâm đổi mới của Singapore, Dự án Dunbar đã chứng minh rằng các tổ chức tài chính có thể sử dụng CBDC do các ngân hàng trung ương tham gia phát hành để giao dịch trực tiếp với nhau trên nền tảng chia sẻ”. “Điều này có khả năng giảm sự phụ thuộc vào các bên trung gian, giúp tối ưu chi phí và thời gian thực hiện để xử lý các giao dịch xuyên biên giới”.

Báo cáo đã nêu bật ba thách thức chính khi giải quyết các giao dịch thông qua một nền tảng chung. Đầu tiên phải giải quyết các câu hỏi về khả năng tiếp cận các CBDC trên nền tảng, chẳng hạn như liệu các ngân hàng có thể tiếp cận các CBDC từ các quốc gia mà họ không có mặt tại địa phương hay không. Một thách thức khác là làm thế nào để đơn giản hóa thanh toán xuyên biên giới trong khi vẫn tôn trọng các quy định của mỗi quốc gia. Và cuối cùng, thách thức thứ ba là đưa ra một cơ cấu quản trị cho phép các quốc gia chia sẻ cơ sở hạ tầng thanh toán của họ nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố như an ninh quốc gia. 

“Việc cho phép các bên khác nhau trực tiếp nắm giữ và giao dịch các CBDC từ các khu vực pháp lý khác nhau có thể giảm nhu cầu về người trung gian trong thanh toán xuyên biên giới, nhưng nó sẽ cần được thực hiện theo cách duy trì tính bảo mật và khả năng phục hồi của các khoản thanh toán này,” Michele Bullock, trợ lý thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, cho biết trong thêm “Mặc dù rõ ràng là còn nhiều việc phải làm khi suy nghĩ về tính khả thi và thiết kế của các nền tảng đa CBDC, nhưng những phát hiện từ dự án Dunbar cung cấp một nền tảng tốt hướng về tương lai trong lĩnh vực này.”

 

Nguồn: theblockcrypto.com

bài viết liên quan