Trending

Theo báo cáo, khối lượng wash trading trên các thị trường NFT dựa trên Ethereum đã chạm đáy kể từ tháng 5 năm 2022.

Khối lượng wash trading của NFT trên thị trường Ethereum là 1,8% vào ngày 9 tháng 1 và ngày 13 tháng 1. Khi so với mốc 36,2% vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, có thể thấy đây cũng là mức thấp nhất kể từ tỷ lệ 0,35% được ghi nhận vào ngày 1 tháng 5 năm 2022. Tỷ lệ phần trăm này phản ánh tổng khối lượng USD liên quan đến wash trading, một “chiến thuật” thao túng thị trường trong đó các cá nhân giao dịch tài sản với nhau để tăng giá một cách giả tạo hoặc để tạo ra tính thanh khoản.

NFT wash trading

Tỷ lệ khối lượng wash trading trên các thị trường NFT dựa trên Etheruem kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022

Ngăn chặn wash trading

Các nền tảng NFT đã đóng góp nhiều nhất cho wash trading trong quá khứ – LookRare, X2Y2 và Blur – đều đã thực hiện những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn hoạt động này tiếp diễn.

Nhà phân tích nghiên cứu Rebecca Stevens cho biết:

“Chúng tôi đã nhận thấy các sàn giao dịch như LookRare và X2Y2 bắt đầu loại bỏ dần một số chương trình phần thưởng giao dịch của họ. Blur cũng đang tích cực cố gắng lọc các wash trader khỏi các đợt airdrop của họ, khiến wash trading không còn thu hút nữa. Điều đó, cùng với việc định giá của một số token trên thị trường NFT giảm, đã khiến wash trading tổng thể tiếp tục giảm.”

bài viết liên quan