Trending

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) đang triển khai nghiên cứu thử nghiệm CBDC cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào cuối năm nay để có thể đánh giá rủi ro và lợi ích cho việc phát triển chính sách và thiết lập tiền tệ kỹ thuật số.

Nghiên cứu thí điểm đời thực, một số tập toàn nhất định và một số khu vực nhất định, sẽ mở rộng phạm vi các chương trình phát triển CBDC trước đây của ngân hàng trung ương.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan là “một trong những ngân hàng trung ương đầu tiên công nhận CBDC là một cơ sở hạ tầng tài chính mới, với tiềm năng tăng cơ hội cho doanh nghiệp và người dân được tiếp cận một cách thuận tiện hơn và nhiều hơn với các dịch vụ tài chính đa dạng với chi phí thấp hơn”.

Chương trình thử nghiệm sẽ có 2 phần, một phần nền tảng để đánh giá thiết lập của hệ thống với khoảng 10,000 người dùng thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ liên quan đến ba công ty và một phần theo dõi đổi mới để tạo điều kiện phát triển các dịch vụ tài chính mới.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Thái Lan hiện không có kế hoạch triển khai CBDC cho cá nhân nhỏ lẻ vì cần phải “cân nhắc kỹ lưỡng” về rủi ro và lợi ích, đồng thời, ngân hàng cảnh báo người dân hãy cẩn thận với những gian lận và lừa đảo cung cấp các khoản đầu tư hoặc dịch vụ CBDC nhỏ lẻ tại thời điểm này.

Năm ngoái, Thái Lan cho biết CBDC cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể được triển trong 3-5 năm tới.

Nguồn: Theblock.co

bài viết liên quan