Trending

Được công bố vào thứ Ba, tiền thưởng từ chương trình có hai danh mục bao gồm cả hợp đồng thông minh và các vấn đề liên quan đến web. Phần thưởng cho các lỗ hổng với cơ sở hạ tầng hợp đồng thông minh và blockchain của hệ sinh thái sẽ dao động từ 1.000 đô la đến 1.000.000 đô la tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng.

Một số lỗ hổng bảo mật hợp đồng thông minh được ưu tiên liệt kê bởi Sky Mavis bao gồm re-entrancy, thao túng oracle và signature malleability, trong số những lỗ hổng khác. Các lỗi khác mà nhóm nghiên cứu muốn các hacker mũ trắng xem xét bao gồm lỗi xác thực, các cuộc tấn công flash loan và khả năng bị front-run.

Với các lỗi trong giao diện web hoặc ứng dụng được tìm thấy sẽ nhận được phần thưởng từ $50 đến $15.000, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng. Nhóm Sky Mavis cho biết họ cũng có thể thưởng thêm tiền thưởng cho các báo cáo lỗi đặc biệt.

Studio game blockchain sẽ trả tiền thưởng lỗi bằng token AXS của nó. Khoản tiền thưởng 1 triệu đô la sẽ được trả dần dần trong thời hạn sáu tháng. Điều này có nghĩa là người nhận sẽ chỉ có thể thanh lý một phần tiền cụ thể mỗi tháng.

Thông báo về tiền thưởng lỗi của Sky Mavis là bước mới nhất được thực hiện kể từ vụ hack Ronin. Vào tháng 3, một kẻ tấn công đã có thể rút sạch 600 triệu đô la từ cây cầu Ronin.

Các hành động khác được thực hiện kể từ khi vụ hack xảy ra bao gồm thay thế các trình xác thực bị xâm nhập trong cuộc tấn công. Sky Mavis cũng đã huy động được 150 triệu USD như một phần của khoản bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố.

 

Nguồn: theblockcrypto.com

bài viết liên quan