Trending

RTFKT, một nhánh Web3 của Nike, hiện sở hữu 10 miền Ethereum Name Service (ENS) sau khi mua dotwoosh.eth với giá 19.72 ETH, khoảng 35,000 USD.

Lý do chính xác mà Nike mua dotwoosh vào thứ Sáu vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nhưng như một số chỉ ra trên Twitter, Nike có thể có kế hoạch sử dụng miền để phát hành  ENS subdomains trong tương lai. ENS subdomains được kiểm soát bởi chủ sở hữu tên miền chính.

Ví dụ: Nike có thể cho phép chủ sở hữu của các NFT cụ thể hoặc các tài sản khác có khả năng đăng ký ENS subdomains dưới dotwoosh.eth (kate.dotswoosh.eth sẽ là một trong những ví dụ như vậy).

Nhà thiết kế đồ họa Carolyn Davidson đã tạo ra biểu tượng swoosh mang tính biểu tượng của Nike vào năm 1971 và chỉ được trả 35 USD cho tác phẩm của mình. Vì vậy, giá mua 19.72 ETH của Nike có thể là một cái gật đầu cho năm 1972, đó là thời điểm biểu tượng swoosh của Davidson lần đầu tiên xuất hiện trên giày.

 

RTFKT hiện sở hữu 10 tên miền ENS. Hình ảnh: OpenSea.
RTFKT hiện sở hữu 10 tên miền ENS. Hình ảnh: OpenSea.

Ngoài dotwoosh.eth, RTFKT còn sở hữu các tên miền như rtfkt.eth, skinvial.eth, drmos.eth, mintvial.eth, dreamos.eth, spacedrip.eth, dripcoin.eth và m2tekno.eth.

ENS của Nike dường như là một phần của chiến lược lớn dựa trên số cổ phần hiện có của nó. Mint Vial có thể là một tham chiếu đến CloneX Mint Vial Ethereum NFT, có thể được burn để tạo ra một NFT avatar CloneX độc đáo.

Space Drip là một tham chiếu đến NFT của Nike’s Space Drip, là những NFT giày kỹ thuật số cho phép người sở hữu “forge” một phiên bản vật lý của giày thể thao. Skin Vials của RTFKT cũng là NFT có thể được burn để thay đổi giao diện của Nike RTFKT CryptoKicks, được ra mắt vào tháng trước.

Nguồn: Decrypt.co

bài viết liên quan