Trending

Optimism đã trải qua mức tải cao sau khi token quản trị OP của nó ra mắt, gây ra sự chậm trễ trên mainnet blockchain Optimism và các cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC). 

Sự chậm trễ của mạng là đặc biệt đáng chú ý do việc ra mắt token của Optimism đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng sau khi các đợt airdrop nổi tiếng khác gặp phải sóng gió trong nỗ lực của họ để tặng token cho các thành viên cộng đồng và các bên liên quan khác. Kết hợp vấn đề là dấu hiệu cho thấy một số người tham gia đã có thể claim token của họ trước thông báo chính thức.

Optimism đã phản hồi lại về sự cố trì trễ giao dịch sau khi ra mắt token OP trên Twitter

“Tuyệt vời — như bạn có thể đoán, OP Drop lần thứ nhất 1 sẽ ra mắt hôm nay. Chúng tôi CHƯA công bố chính thức, nhưng chúng tôi đã gặp phải nhu cầu cao nhất mọi thời đại … Chúng tôi đang nỗ lực để cung cấp nhiều dung lượng hơn trước khi có thông báo chính thức — trong thời gian chờ đợi, RPC công khai có thể phản hồi chậm. “

RPC là một tập hợp các giao thức truyền thông cho phép một thực thể khác, chẳng hạn như MetaMask, tương tác với các giao thức khác, chẳng hạn như các blockchains lớp 2 của Optimism. Với việc RPC của Optimism giảm, người dùng không thể mua hoặc bán OP vì họ không thể truy cập vào blockchain Optimism thông qua các ứng dụng mặc định trên RPC của nó.

Điều này cũng có nghĩa là nhiều ứng dụng mặc định trên RPC của Optimism như Uniswap hoặc MetaMask cũng không thể truyền đi yêu cầu thực hiện các giao dịch của Optimism.

Như đã báo cáo trước đây, 231.000 địa chỉ có thể claim một phần trong số 214 triệu token OP được airdrop ngày hôm nay. Chỉ có 14% nguồn cung dành cho airdrop được phát hành hôm nay.

 

Nguồn: theblockcrypto

bài viết liên quan