Trending

Simba giúp xóa mờ đi rào cản gia nhập Web3 cho các công ty Web2 với sự trợ giúp của một nền tảng phi tập trung cung cấp các công cụ cần thiết cho nhà phát triển.

Giải pháp layer 2 của Ethereum (ETH) Polygon (MATIC) đang tích hợp chuỗi Simba để mở rộng quy mô và xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho Web3, theo một thông báo mới.

Mặc dù Polygon được biết đến là nhà cung cấp giải pháp mở rộng quy mô, quan hệ đối tác mới nhằm mục đích xây dựng chương tiếp theo cho Web3 và mở rộng phạm vi dịch vụ do chính mạng này cung cấp. Bước phát triển quan trọng đầu tiên giữa hai công ty sẽ là sự ra mắt của thị trường white-label NFT.

Với ảnh hưởng ngày càng tăng và sự phổ biến của Web3, các công ty Web2 lớn đang tìm cách thực hiện sự thay đổi, nhưng họ đã gặp khó khăn do sự phức tạp của việc xây dựng cơ sở hạ tầng phi tập trung từ đầu. Simba nhằm mục đích xóa mờ rào cản này đi bằng các công cụ và dịch vụ của mình. Công ty cung cấp nền tảng hợp đồng thông minh dựa trên đám mây với bảo mật cấp doanh nghiệp cho tổ chức.

Simba Chain là một nền tảng phát triển API, tập trung vào việc cung cấp cơ sở hạ tầng cho việc phát triển dự án Web3 cho các công ty Web2. Công ty đặt mục tiêu giảm rào cản gia nhập đối với các công ty mới trong hệ sinh thái Web3. Nền tảng nhà phát triển Web3 cũng đã tạo nên tên tuổi khi cung cấp các giải pháp công nghệ cho một số tổ chức quốc phòng của Hoa Kỳ .

Ngoài thị trường white-label NFT, Simba và Polygon sẽ làm việc để thúc đẩy và tích hợp rộng rãi cầu đăng ký siêu dữ liệu – metadata registry bridge (MDR) của Simba, với mục tiêu cải thiện các giải pháp lưu ký (custody) tài sản kỹ thuật số an toàn thông qua khả năng tương tác rộng rãi. Giám đốc điều hành Simba Chain Bryan Ritchie nói rằng:

“Simba cung cấp cho các nhà phát triển sự linh hoạt để xây dựng trên bất kỳ chuỗi nào và thay đổi chuỗi tại bất kỳ thời điểm nào trong dự án, vì nền tảng này là chuỗi bất khả tri (chain agnostic).”

Tính linh hoạt này mang lại cho nhà phát triển khả năng thích ứng với các yêu cầu thay đổi của một dự án nhất định mà không cần phải xây dựng lại hoàn toàn, Neidig nói thêm.

Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Web3 đã huy động được 25 triệu đô la vào tháng 9 năm 2021 trong vòng tài trợ Series A và cũng đã xây dựng một số quan hệ đối tác chính cho thị trường NFT của mình.

bài viết liên quan