Trending

Theo thông báo mới nhất của Dev Polyhedra, những người nhận được dưới 20 token trong đợt vừa rồi sẽ nhận được thêm 10%. 

Tổng quan về Polyhedra Network 

Polyhedra Network là dự án tiếp nối Starknet  có yếu tố “ZK” trong sản phẩm của dự án. Dự đoán năm nay là năm bùng nổ listing các dự án làm về Zero Knowledge Proof. 

Sản phẩm chính của dự án là Zkbridge, có thể kết nối với 20 chains khác nhau. Với điểm nổi bật là sự hợp tác  cùng LayerZero và có tính bảo mật cao. 

Dàn Backer của dự án cực khủng: Binance Labs, OKX Ventures, … Ở vòng đầu, đã gọi vốn thành công 25 triệu USD. Vào ngày 14/3/2024, đã gọi thêm được 20 triệu USD. Mức định giá dự án khoảng 1 tỷ USD.

 

Những backer cực khủng đầu tư vào Polyhera

Airdrop cực khủng từ Polyhedra 

Theo thống báo mới nhất từ nhà phát triển của dự án, Polyhedra sẽ tiếp tục airdrop cho cộng đồng. Cụ thể: 

Với những người dùng trong đợt airdrop trước được ít hơn 20 token, sẽ nhận được thêm 10% bonus. 

Những người đã claim sẽ nhận được ở chain khác vào tháng sau, còn với những người chưa claim sẽ được cộng thẳng và chuyển sang chain khác với chi phí thấp hơn.

Thông báo của dev Polyhedra về việc airdrop cho cộng đồng

Theo phân tích của các nhà đầu tư: Tổng cung của Zk là 1.000.000 token mà  giá OTC hiện tại của Zk khoảng 4,3$. Đây là một mức giá khá cao dựa trên FDV, vì vậy những người làm airdrop nên cân nhắc claim ngay khi được airdrop. 

https://dexnews.io/

Và cuối cùng, hãy tham gia Premium và truy cập website Coinviet.net để cùng nhau thành triệu phú nhé!

bài viết liên quan