Trending

Quốc hội Bồ Đào Nha, Assembleia da República, đã từ chối không phải một mà là hai đề xuất khác nhau về việc đánh thuế Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, cả hai đều đến từ các nhóm chính trị thiểu số.

Đáng chú ý, các đề xuất được đưa ra bởi các đảng cánh tả Bloco de Esquerda và Livre và cả hai đều bị loại bỏ trong một phiên bỏ phiếu cho ngân sách năm 2022 vào ngày 25/5, theo một báo cáo được công bố trên tuần báo kinh tế Bồ Đào Nha ECO.

Đảng Xã hội, hiện đang nắm quyền và kiểm soát đa số quốc hội, vẫn chưa đưa ra bất kỳ dự luật nào cho đến nay. Mặc dù vậy, có khả năng Bồ Đào Nha không còn loại trừ tiền điện tử khỏi bị đánh thuế trong tương lai gần.

Bộ trưởng cho biết chính phủ Bồ Đào Nha sẽ đánh thuế tiền điện tử

Vào đầu tháng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Fernando Medina của đất nước nói rằng chính phủ sẽ bắt đầu đánh thuế tiền điện tử. Ông cũng tuyên bố rằng chính phủ sẽ làm việc dựa trên khuôn khổ quy định, nhưng ông không đưa ra khung thời gian về thời điểm điều này xảy ra.

“Nhiều đất nước đã có hệ thống, họ đang xây dựng mô hình của họ liên quan đến vấn đề tiền điện tử và chúng tôi sẽ xây dựng mô hình của riêng mình,” ông Fernando Medina chia sẻ.

Ngoài vấn đề này, ông chia sẻ rằng không được có bất kỳ “lỗ hổng” nào trong mã số thuế dẫn đến một số khoản thu nhập không bị đánh thuế trong nước.

Mariana Mortágua, một thành viên quốc hội của Bloco de Esquerda, người cực kỳ thẳng thắn về thuế tiền điện tử, đã chỉ trích chính quyền vì đã không tìm ra cơ chế đánh thuế tiền điện tử trước khi bỏ phiếu.

Điều thú vị là Mortágua là một trong những người rất có ảnh hưởng về việc đánh thuế tiền điện tử.

Nguồn: Finbold.com

bài viết liên quan