Trending

Công ty tiền điện tử của Robinhood đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) phạt 30 triệu đô la, với cáo buộc rằng công ty đã vi phạm các quy định về chống rửa tiền và an ninh mạng.

Theo thông cáo, NYDFS đã phát hiện ra các lỗi bị cáo buộc thông qua một kỳ kiểm tra giám sát và một cuộc điều tra thực thi sau đó. Đây là hành động thực thi tiền điện tử đầu tiên của cơ quan quản lý.

NYDFS nói rằng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng của Robinhood và các chương trình tuân thủ chống rửa tiền không được bố trí nhân viên đầy đủ. Nó nói thêm rằng chương trình an ninh mạng của công ty đã không giải quyết đúng các rủi ro hoạt động của công ty, cũng như các chính sách của nó không tuân thủ các quy định về an ninh mạng và tiền ảo của cơ quan quản lý.

Cuộc điều tra cũng cho thấy rằng do không có số điện thoại chuyên dụng trên trang web của mình để phục vụ các khiếu nại của người tiêu dùng, Robinhood đã không tuân thủ các yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng.

“DFS sẽ tiếp tục điều tra và có hành động khi bất kỳ người được cấp phép nào vi phạm luật hoặc các quy định của Bộ, vốn rất quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo sự an toàn và lành mạnh của các tổ chức,” giám đốc Adrienne Harris nói.

Robinhood bây giờ sẽ được yêu cầu duy trì một nhà tư vấn độc lập để đánh giá việc tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước và các nỗ lực khắc phục của nó.

Cổ phiếu của nền tảng đầu tư bán lẻ đã giảm nhẹ khi mở cửa vào thứ Ba, chỉ mất hơn 1% sau tin tức. Công ty sẽ công bố thu nhập quý thứ hai của mình vào thứ Tư.

 

Nguồn: Theblock

bài viết liên quan