Trending

Rocifi Protocol là gì?

RociFi là một nền tảng tín dụng phi tập trung sẽ tính toán điểm tín dụng của người dùng dựa trên blockchain, không thể chuyển nhượng được thiết kế để tạo điều kiện cho vay bằng không và không được thế chấp. Về cốt lõi, giao thức tận dụng dữ liệu on-chain, machine learning để quản lý rủi ro khoản vay để tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả cho các khoản vay được thế chấp dưới mức thông qua blockchain. 

Điểm nổi bật của dự án

Không giống như những giao thức giao thức khác. Để vay tiền từ nền tảng người dùng cần mint ra một NFT đặc biệt có tên là NFCS. Địa chỉ ví mint ra NFCS sẽ không thể chuyển NFT này cho một địa chỉ ví khác. 

Sau đó người dùng sẽ được đánh giá mức độ rủi ro tín dụng theo thang điểm từ 1 đến 10. Các khoản vay sẽ có ngày đáo hạn và mức lãi suất cũng như số tiền thế chấp sẽ dựa theo điểm tín dụng của người dùng.

Ví dụ về hợp đồng trái phiếu

Alice đã yêu cầu khoản vay 10.000 USDC trong 12 tháng với APR 10%.Sau khi kiểm tra giá trị tài sản thế chấp, điểm tín dụng và chỉ định LTV, giao thức đúc 10.000.000.000 trái phiếu cho Alice Giá trái phiếu Alice hiện tại là 1.000.000 trái phiếu trên 1 USDC Giao thức gửi 10.000 USDC cho Alice để đổi lấy tất cả trái phiếu của cô ấy Trong 12 tháng Alice hoàn trả 11.000 USDC Giao thức đốt cháy tất cả trong số 11.000.000.000 trái phiếu của Alice Nếu Alice không trả được nợ và do đó, khoản vay trở nên quá hạn, các nhà thanh lý bên ngoài có thể mua và bán tài sản thế chấp của cô ấy với giá chiết khấu

Cách thức hoạt động của dự án Rocifi

  1. Người dùng cần mint ra NFCS trên địa chỉ ví mà họ sở hữu
  2. Tiếp theo người dùng sẽ cần cung cấp các thông tin mà nền tảng yêu cầu cũng như thông số về khoản vay
  3. Hợp đồng khoản vay sẽ được đánh giá để đưa ra mức tín dụng phù hợp
  4. Nếu hợp đồng được thông qua thì người vay sẽ được kết nối với người cho vay bằng việc phát hành trái phiếu và người cho vay sẽ mua lại số trái phiếu đó
  5. Tài sản thế chấp sẽ được gửi vào một hợp đồng thông minh để đảm bảo an toàn
  6. Người cho vay hoàn toàn có thể kiểm tra lại các thông tin cần xác minh như: điểm tín dụng, tài sản thế chấp. Nếu đúng người cho vay sẽ gửi khoản vay cho người vay
  7. Khi khoản vay được tất toán hợp đồng thông minh sẽ trả lại tài sản thế chấp cho người vay

Tokenomic

Hiện tại dự án vẫn chưa có kế hoạch phát hành token.

Nhà đầu tư

Dự án đã kêu gọi được 2.7 triệu USD đến từ các nhà đầu tư như: Arrington Capital, LD Capital, NEXO, Block Venteres,…

Tổng kết 

Có thể thấy cách tiếp cận sáng tạo này nhằm mở ra một làn sóng mới về hiệu quả sử dụng vốn và tăng trưởng doanh thu trong hoạt động cho vay DeFi. Nền tảng cũng được hỗ trợ bởi ông lớn trong ngành như AAVE nên có thể kỳ vọng về tương lai của dự án. Trên đây là tổng quan về dự án Rocifi và những thông tin liên quan. Để đọc thêm những bài viết hay về các dự án khác mọi người có thể tìm đọc thêm tại website CoinViet Insights

bài viết liên quan