Trending

Zora, một thị trường xây dựng trên Ethereum với mục đích là mua, bán và quản lý NFTs đã huy động được 50 triệu đô la tiền tài trợ mới, định giá công ty là 600 triệu đô la.

Vòng này được dẫn dắt bởi Haun Ventures, được thành lập bởi Katie Haun, người trước đây đã giúp điều hành quỹ tiền điện tử của Andreessen Horowitz. Khoản tiền được huy động cũng bao gồm các khoản đầu tư từ Coinbase Ventures, Kindred Ventures và cả những bên khác.

Đây là vòng đầu tiên do công ty mới của Haun dẫn đầu, ra mắt vào tháng 3. Trước khi trở thành nữ đối tác chung đầu tiên tại Andreessen Horowitz, Haun bắt đầu trong không gian tiền điện tử với tư cách là công tố viên của Bộ Tư pháp tập trung vào an ninh mạng.

Zora, cho phép người sáng tạo tạo NFT, cũng đã tổ chức nhiều cuộc đấu giá NFT, bao gồm cả NFT đầu tiên lấy cảm hứng từ TikTok và đấu giá cho Warhol Foundation .

“Chúng tôi mới chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng trôi của NFT trong web3 và tin rằng Zora sẽ trở thành một trong những giao thức quan trọng nhất (và DAO) như là hệ sinh thái NFT và các trường hợp sử dụng liên quan có ý nghĩa sẽ được mở rộng trong những năm tới,” Sam Rosenblum viết về Haun Ventures, trong một bài đăng trên blog.

Nghiên cứu do The Block thu thập cho thấy khối lượng giao dịch hàng tuần của NFT đạt đỉnh vào tháng 8 năm ngoái là hơn 1 tỷ đô la. Gần đây, nó đã giảm xuống chỉ còn hơn 150 triệu đô la.

Ethereum tiếp tục thống trị với tư cách là blockchain phổ biến nhất theo khối lượng giao dịch.

 

Nguồn: theblockcrypto

bài viết liên quan