Trending

California Governor Newsom Signs Executive Order on Crypto, Blockchain, and Web3 to Create Harmonized Framework

Thống đốc California ban hành sắc lệnh về Blockchain và tiền điện tử

Thống đốc bang California của Hoa Kỳ, Gavin Newsom, đã ký một lệnh hành pháp hôm thứ Tư nhằm mục đích “tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và nhất quán cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực blockchain, bao gồm tài sản tiền điện tử và các công nghệ tài chính liên quan”, theo một thông báo được công bố bởi văn phòng của thống đốc.

Thông báo nêu rõ:

California trở thành một bang đầu tiên trên toàn quốc bắt đầu tạo ra một khuôn khổ hài hòa và toàn diện để công nghệ web3 có thể phát triển một cách mạnh mẽ.

Theo lệnh hành pháp của Thống đốc Newsom, tiểu bang cũng sẽ “đánh giá cách triển khai công nghệ blockchain với các tổ chức nhà nước và công cộng, đồng thời xây dựng các lộ trình nghiên cứu và phát triển lực lượng để chuẩn bị cho người dân California có thể trở nên thành công trong ngành này”.

Thông báo cho biết thêm rằng lệnh hành pháp “nhằm mục đích tạo ra nguồn nhân tài cho ngành công nghiệp mới nổi và sử dụng công nghệ vì lợi ích cộng đồng.”

Thống đốc Newsom nhận xét: “California là trung tâm đổi mới toàn cầu và chúng tôi đang thiết lập tiểu bang để có thể thành công với công nghệ mới nổi này.” Ông chia sẻ:

Chính phủ thường đi sau những tiến bộ về công nghệ, vì vậy chúng tôi đang đi trước đón đầu về vấn đề này, đặt nền tảng cho phép người dùng và doanh nghiệp có thể phát triển.

Lệnh hành pháp của California được xây dựng dựa trên sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden về quy định tài sản tiền điện tử mà ông đã ký vào tháng 3.

Nguồn: News.bitcoin.com

bài viết liên quan