Trending

Tennessee đang tìm kiếm một nhà thầu để nắm giữ tiền điện tử thay mặt cho mình, Nashville Post đưa tin trong tuần này.

Kho bạc của tiểu bang Tennessee đã đăng yêu cầu các nhà cung cấp tiềm năng giải thích cách các công ty này quản lý các loại tiền ảo, bao gồm cả bitcoin.

Tennessee hiện không nắm giữ tiền điện tử, nhưng đang tìm kiếm một nhà cung cấp để “chuẩn bị trong trường hợp tiền điện tử được chuyển vào chương trình tài sản chưa được thừa nhận của tiểu bang,” báo cáo cho biết.

Trong đơn đăng ký của các công ty này,  cần phải “cung cấp một bản tường thuật minh họa kinh nghiệm của công ty trong việc giao dịch trực tiếp với sàn giao dịch Chứng khoán và tiền điện tử chưa được thừa nhận” hoặc “sự hiểu biết của họ về cách tiền ảo chưa được thừa nhận đối với các dịch vụ lưu ký và cách các công ty này sẽ thực hiện các dịch vụ đó”.

Một phát ngôn viên của kho bạc từ chối tiết lộ hoặc đưa ra bất kỳ tin tức chính thức nào của tiểu bang để bình luận. Tennessee có kế hoạch công bố người nộp đơn chiến thắng vào ngày 10 tháng 5, báo cáo cho biết.

The Block đã báo cáo vào tháng 2 rằng một dự luật được giới thiệu trong cơ quan lập pháp của Tennessee, nếu được thông qua, sẽ cho phép tiểu bang và các thành phố tự quản khác đầu tư vào tiền điện tử và các NFT.

Nguồn: theblockcrypto

bài viết liên quan