Trending

OP được thiết lập để thay đổi cấu trúc của Optimism bằng cách thúc đẩy The Optimism Collective, một hệ thống quản trị lưỡng viện với mục đích tài trợ bao gồm Token House and Citizens’ House. Token sẽ giao dịch với mã là OP và được phân phối qua một đợt airdrop cho những người dùng đầu tiên. 

Những cá nhân đã sử dụng Optimism trước ngày 25 tháng 3 có thể claim airdrop OP. Tổng cộng có 231.000 địa chỉ có thể claim 214 triệu token OP (5% trong tổng số 4,29 tỷ nguồn cung cấp) với mức trung bình là 860 token cho mỗi địa chỉ. Quá trình claim airdrop hiện đã chính thức bắt đầu.

Đợt airdrop hôm nay tạo ra Token House để các chủ sở hữu OP có thể bỏ phiếu cho các dự án lấy Optimism làm trung tâm. Citizens’ House xuất hiện muộn hơn vào năm 2022 sau khi thành lập Token House, trong đó Citizens’ House tạo điều kiện và quản lý tài trợ cho các dự án nhằm thúc đẩy hàng hóa công cộng. 

Các sàn giao dịch như OKX, LBank, MEXC và AAX đã tuyên bố rằng họ sẽ niêm yết OP tại các điểm khác nhau vào ngày 31 tháng 5. 

Tin đồn về token quản trị của Optimism xuất hiện sau khi các cá nhân phát hiện ra trang token OP trên Coinbase vào ngày 20 tháng 4, The Block đã báo cáo trước đó. Sau đó, Optimism đã lên kế hoạch cho OP và The Optimism Collective vào ngày 26 tháng 4. 

Sự kiện hôm nay đại diện cho đợt airdrop đầu tiên của OP và thêm 14% nguồn cung tổng thể của nó đã được dành cho các đợt airdrop trong tương lai. Bên cạnh airdrop cho người dùng, một phần nguồn cung của OP sẽ được phân phối cho các dự án hoạt động trên nền tảng Optimism. Nhiều đợt airdrop sẽ được thực hiện trong suốt Quý 2. 

Là một sáng kiến Layer 2, Optimism ra mắt nhằm mục đích cho phép các ứng dụng đạt được các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn so với việc xây dựng trên blockchain Ethereum. Theo dữ liệu từ The Block, Optimism có tổng giá trị hơn 600 triệu đô la bị khóa trên các ứng dụng như Synthetix, Uniswap, Perpetual Protocol, Lyra, Curve và Aave.

 

Nguồn: theblockcrypto

bài viết liên quan