Trending

Với hơn 100 triệu USD được quyên góp cho đến nay, Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, Alex Bornyakov đã cho biết chi tiết số tiền đã được chi từ số tiền quyên góp cho hiện tại.

Phát biểu với Bloomberg, Bornyakov cho biết ông đã sử dụng tới 15 triệu USD để mua áo chống đạn, 500 mũ bảo hiểm và 410,000 bữa trưa cho quân đội Ukraine. Hầu hết các hàng tiếp tế này đã được giao vào thứ Sáu vừa qua.

Tổng số tiền quyên góp cho chiến tranh ở Ukraine dưới dạng Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Bên cạnh các loại tiền điện tử chính thống này, một số Token Non-Fungible (NFT) cũng đã được quyên góp cho chính phủ Ukraine, bao gồm cả bộ sưu tập NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Báo cáo cho biết rằng một số vật tư quân sự mà chính phủ Ukraine nhận được đã được thanh toán bằng tiền kỹ thuật số, một bằng chứng khác về việc tiền điện tử có thể được sử dụng tốt như thế nào. Tuy nhiên, chính phủ không có kế hoạch bán bớt NFT Bored Ape trong ví của mình. The CryptoPunk #5364 là NFT cuối được bán với giá 16.2 ETH, trị giá hơn $43,000 đô la theo giá hiện tại. Tuy nhiên, bộ sưu tập Bored Ape hiện có giá sàn là 97 ETH, trị giá khoảng $250,000 theo giá hiện tại.

“Phải rồi, ai đó đã tặng chúng tôi một CryptoPunk, nhưng nó rất khó bán, chúng tôi đã không sử dụng nó vào thời điểm này,” Bornyakov nói. “Chúng tôi sẽ giữ nó lại vào thời gian này. Chúng tôi vô cùng cảm kích mọi hỗ trợ mà mọi người đang giúp. Điều quan trọng là nhận thức của mọi người. Họ thấy những gì đang xảy ra và họ đang cố gắng giúp đỡ. Chúng tôi sẽ làm việc với NFT vào một khoảng thời gian muộn hơn. Chúng tôi đang tập trung vào những thứ chúng tôi có thể giải quyết ngay bây giờ. Không có thời gian để tìm ra cách chuyển đổi chúng. Có thể một khi mọi thứ lắng xuống, chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề này”.

Với nhiều quỹ tiền điện tử hơn chảy vào ví của chính phủ Ukraine, bản chất phi tập trung và không kiểm duyệt của các loại tiền kỹ thuật số đã được thể hiện rõ trong suốt thời kỳ chiến tranh này.

Nguồn: Blockchain.news

bài viết liên quan