Trending

BT404 là một giao thức mới được phát triển nhằm mang đến một giải pháp toàn diện cho thị trường NFT và Underworld sẽ là Bộ sưu tập NFT đầu tiên theo chuẩn BT404.

BT404 là gì?

BT404 là một giao thức mới được tạo để giải quyết những bất cập & khuyết điểm của các chuẩn token hiện tại. BT404 tận dụng những ưu điểm tốt nhất của ERC20, ERC721, ERC404 và DN404 mang đến một giải pháp toàn diện cho thị trường NFT. Giúp tăng tính thanh khoản, trao quyền cho cộng đồng và đặc biệt chủ sở hữu NFT có thể kiếm thu nhập thụ động thông qua thị trường P2p NFT hoàn toàn mới.

Những đặc điểm nổi trội của BT404

BT404 đã bổ sung các tính năng tập trung vào việc nâng cao tính an toàn, tính thanh khoản và tăng trải nghiệm của người nắm giữ NFT.

  • Khóa NFT: Giao thức ERC404 hiện tại có một hạn chế là người dùng không thể kiểm soát việc NFT nào sẽ bị đốt (burn) khi phân mảnh chúng thành các token ERC20. BT404 giới thiệu tính năng “Khóa NFT” để giải quyết vấn đề này. Ví dụ: Bạn có 5 NFT, 2 trong số đó bị khóa ⇒ Điều này đảm bảo rằng 2 NFT đã khóa của bạn sẽ luôn an toàn và chắc chắn không bị burn.
  • Mở khóa NFT (seeding/listing): Khả năng trao đổi NFT đã mở khóa của bạn với một NFT đã mở khóa khác trên thị trường P2P, đồng thời kiếm được một phần phí . Ví dụ: Bạn có 5 NFT, 3 trong số đó đã được mở khóa. Bạn có thể sử dụng 3 NFT đã được mở khóa niêm yết trên sàn P2P. Bạn sẽ kiếm thu nhập thụ động bằng một khoản phí nhỏ từ sàn.

Thông tin thêm

  • Thị trường P2P: là nơi mọi người có thể giao dịch, mua và bán NFT trực tiếp từ người khác. Ví dụ :300 người đã phê duyệt quyền truy cập vào bộ sưu tập thị trường P2P. Họ tạo ra 1000 NFT.⇒ Thị trường P2P có sẵn 1000 NFT cho người mua lựa chọn.
  • Chia sẻ lợi nhuận: Phí kiếm được do thị trường P2P tạo ra được chia sẻ cho những người mở khóa (seeding) NFT của họ. Lợi nhuận sẽ được tính theo công thức sau: NFT được seeding của người dùng / Tổng số NFT được seeding= % phí của người dùng từ thị trường P2P.
    Ví dụ :
     300 người đã phê duyệt quyền truy cập bộ sưu tập vào thị trường P2P và tạo ra 1000 NFT. Bạn mở khóa (seeding) 5 NFT.
    5/1000 = 0,5% ⇒ Bạn sẽ kiếm được 0,5% phí do thị trường P2P tạo ra.

Underworld là gì?

Underworld là bộ sưu tập 10.000 NFT đầu tiên trên giao thức BT404. Nó được phát triển bởi Floor Protocol và Freelunch.

Đối tác

Mối quan hệ đối tác chiến lược với Floor Protocol đã đưa Underworld lên một tầm cao mới. Mục tiêu không chỉ là nâng cao tính thanh khoản của Underworld. Nó còn cung cấp cho người sưu tập giá trị hữu hình trong thế giới thực. Đây là một khía cạnh quan trọng cho sự thành công của các bộ sưu tập NFT.

Ngoài ra, Contract BT404 được audit bởi Chainlight.

Theo Coinviet tổng hợp

Cùng theo dõi Coinviet.net và xem thêm những tin tức hữu ích khác tại Dexnew.io nhé!

bài viết liên quan