Trending

Vào giữa tháng 3, năm blockchain hàng đầu – xét về tổng giá trị bị khóa (TVL) trong tài chính phi tập trung (Defi) – hiện chiếm hơn 82% trong số 198 tỷ đô la TVL trong Defi trên tất cả các blockchain. Mỗi chuỗi này cung cấp các loại giao thức Defi khác nhau như nền tảng trao đổi phi tập trung (Dex) và các ứng dụng cho vay (Lending), cho phép mọi người có thể sử dụng tài chính của họ theo nhiều cách khác nhau.

5 Chuỗi khối, 21 giao thức Defi

Hiện nay, chỉ có dưới 200 tỷ đô la trong Defi và đó chỉ là tổng giá trị bị khóa (TVL), và nó không bao gồm số lượng lớn các token gắn với các giao thức cụ thể này. Hiện tại, TVL của năm blockchain khác nhau này đại diện cho 82% trong số 198 tỷ đô la bị khóa trong các giao thức Defi. Các chuỗi bao gồm Ethereum, Terra, Binance Smart Chain, Avalanche và Solana.

Ethereum

Ethereum hiện đang nắm giữ TVL lớn nhất với 108,51 tỷ đô la hoặc 54,59% giá trị bị khóa trong các giao thức Defi. Vào ngày 14 tháng 3, nền tảng trao đổi phi tập trung (Dex) hàng đầu gắn liền với Ethereum là Curve Finance có TVL là 17,72 tỷ đô la. Ứng dụng cho vay hàng đầu của Ethereum là Makerdao, chỉ dưới Curve có TVL lớn thứ hai trong defi hiện nay.

Về mặt Staking, Lido là giao thức Defi hàng đầu, còn Convex Finance là anh cả về Yield trong Ethereum. Cuối cùng, giao thức cho vay lớn nhất của Ethereum là ứng dụng Defi Aave, với TVL trị giá 11,35 tỷ đô la.

Terra

Chuỗi khối lớn thứ hai về TVL trong Defi là Terra , với 25,79 tỷ USD hay 12,98% tổng TVL. Dex phổ biến nhất của Terra là Astroport, Lido đứng đầu về mảng Staking. Về Yield, Pylon Protocol là sản phẩm phổ biến nhất của Terra với TVL cao nhất.

Hiện tại, không có ứng dụng Lending nào cho Terra nhưng ứng dụng cho vay lớn nhất của blockchain là Anchor với tổng giá trị 13,03 tỷ đô la đã bị khóa. Giao thức Ancho này đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng TVL vượt bậc 63,23% trong 30 ngày qua.

Binance Smart Chain

Binance (BSC/BNB) là chuỗi khối lớn thứ ba hiện nay về TVL với 11,73 tỷ đô la chiếm 5,9% tổng số tài sản được nắm giữ trong Defi. Dex hàng đầu trên BSC là Pancakeswap và ứng dụng Lending lớn nhất là Mars Ecosystem.

Không có ứng dụng về Staking nào trên BSC nhưng xét về Yield, Alpaca Finance là ứng dụng phát triển nhất của mạng lưới. Khi nói đến Lending thì không thể không nhắc đến đó là Venus, tài sản bị khóa của Venus đứng đầu trong mạng.

Avalanche

Avalanche giữ vị trí thứ tư trong lĩnh vực tài chính phi tập trung trong tuần này với 10,88 tỷ đô la hoặc 5,47% trong số 198 tỷ đô la bị khóa trong các giao thức Defi. Ứng dụng Dex hàng đầu trên Avalanche hiện nay là Trader Joe và ứng dụng Lending phổ biến nhất của blockchain là Defrost.

Còn với Yield, giao thức Yield Yak dẫn đầu trên Avalanche, Benqi là nơi được sử dụng để Staking phổ biến nhất trên hệ. Và giống như Ethereum, Aave là giao thức Lending hàng đầu trên Avalanche tại thời điểm viết bài.

Solana

Cuối cùng, Solana là chuỗi khối mà Defi lớn thứ năm vào giữa tháng 3 năm 2022 với TVL 6,69 tỷ đô la hoặc 3,37% tổng số tài sản được nắm giữ trong Defi hiện nay. Dex hàng đầu của Solana là Serum và người đi đầu trong mảng Lending của blockchain là Parrot Protocol.

Marinade Finance và Quarry lần lượt là hai giao thức đứng thứ nhất về Staking và Yield. Ứng dụng cho vay lớn nhất trên Solana trong tuần này là Solend với 575,3 triệu USD bị khóa.

Bên cạnh 5 chuỗi hàng đầu, vẫn còn hàng chục chuỗi khối khác và 862 ứng dụng Lending, Yield, Staking và Dex để lựa chọn

Trong khi năm blockchains khác nhau và hàng chục giao thức nói trên là nơi chiếm hầu hết số tiền tính đến thời điểm hiện tại, thì vẫn có một lượng lớn các ứng dụng và blockchain khác. Tại thời điểm viết bài, có 384 ứng dụng Dex cho phép bất cứ ai cũng có thể swap và có 125 giao thức cho phép mọi người vay và cho vay tiền điện tử. 328 ứng dụng về Yield, 16 ứng dụng về Staking. Hơn nữa, có ít nhất 30 giao thức Lending khác nhau phát hành tài sản stablecoin thông qua hỗ trợ thế chấp.

bài viết liên quan