Trending
  • Boba Network, một Layer 2 của Ethereum đã mở rộng đa chuỗi.
  • Việc cung cấp Layer 2 của Boba giúp mở rộng các ứng dụng trên Fantom và Moonbeam.

Boba Network, giải pháp mở rộng quy mô layer 2 trên Ethereum, đã phát triển đa chuỗi bằng cách mở rộng sang hai chuỗi tương thích với Ethereum khác: Fantom và Moonbeam. 

Boba Network là một giải pháp layer 2 sử dụng Optimistic Rollups, một lớp tính toán ngoài chuỗi để đạt được các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn cho mạng Layer 1. 

Cho đến nay, Boba chỉ tồn tại trên blockchain Ethereum. Tuy nhiên, bằng cách thêm hai mạng mới, dự án đã quyết định hỗ trợ đa chuỗi. Cả Fantom và Moonbeam đều là các blockchains Layer 1 tương thích với Máy ảo Ethereum và hiện đang host một số ứng dụng phi tập trung vận hành bởi các hợp đồng thông minh (dApps). Fantom tồn tại như một đối thủ cạnh tranh đáng chú ý với Ethereum, nơi nắm giữ lượng tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1,6 tỷ đô la, theo DeFi Llama. Moonbeam vẫn là một blockchain mới nổi trên Polkadot – một mạng lưới với khả năng tương tác hàng đầu.

Với việc mở rộng, Boba nhằm mục đích giúp mở rộng các ứng dụng hiện có trên Fantom và Moonbeam. Hơn nữa, team Boba Network có kế hoạch cung cấp cho các nhà phát triển trên các mạng này quyền truy cập vào một sản phẩm có tên là Hybrid Compute. Đây là một công cụ có thể cho phép các ứng dụng blockchain tương tác với môi trường đám mây của dữ liệu ngoài chuỗi, giống như những môi trường được tạo bởi các nền tảng truyền thông xã hội.

Phát biểu về sự ra mắt của Boba trên Fantom, Michael Kong, Giám đốc điều hành của Fantom Foundation cho biết: “Việc tích hợp sẽ giúp tăng khả năng mở rộng cho Fantom và cung cấp các nguồn lực mà các nhà phát triển cần để thiết kế các dApps sáng tạo và có quy mô lớn, ”.

Boba ra mắt lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2021 để cạnh tranh với các giải pháp mở rộng layer 2 khác như Optimism và Arbitrum. Vào tháng 4 năm nay, nó đã huy động được 45 triệu đô la trong một vòng gọi vốn series A, giúp dự án được định giá 1,5 tỷ đô la.

bài viết liên quan