Trending

Token gốc của Cardano, ADA, đã có thể stake trên các thiết bị Apple sử dụng hệ điều hành iOS. Đặc biệt, sự đổi mới đã được thực hiện thông qua tính năng của ví Trust Wallet, một ví “nóng” không lưu ký để lưu trữ tài sản tiền điện tử. Ban đầu, một tính năng như vậy chỉ khả dụng trong Trust Wallet trên các thiết bị hỗ trợ hệ điều hành Android.

Số tiền tối thiểu có thể được stake là 4 ADA. Token và phần thưởng cho việc stake sẽ tự động được đặt lại vào cuối mỗi chu kỳ, theo thông lệ trên Cardano. Hơn nữa, chức năng này cho phép bạn chọn pool validator của riêng mình, trong đó Cardano hiện có hơn 2,700, theo Cexplorer.

Chuyện gì xảy ra với việc đặt cược Cardano (ADA)?

Là một blockchain proof-of-stake, việc staking có tầm quan trọng xác định đối với Cardano, vì vậy khả năng ủy quyền liền mạch ADA để stake từ iPhone có vẻ như là một sự phát triển rất tích cực — đặc biệt là với cơ sở người dùng hàng chục triệu người của Trust Wallet và thực tế là công ty mẹ của ví, Binance, là nhà cung cấp staking lớn nhất cho ADA.

Theo U.Today

bài viết liên quan