Trending

Quan điểm của Ajay Seth về tiền điện tử

Bộ trưởng Các vấn đề Kinh tế Ấn Độ Ajay Seth đã cung cấp bản cập nhật hôm thứ Hai về tiến trình của chính phủ trong việc thiết lập chính sách tiền điện tử tại Ấn Độ.

Phát biểu về bài báo tham vấn của chính phủ về tiền điện tử, CNBC TV18 đã trích dẫn lời ông nói:

Tài liệu tham vấn của chúng tôi đã khá đầy đủ và chúng tôi đã tìm hiểu kĩ và tham khảo ý kiến không chỉ của các bên liên quan thể chế trong nước mà còn cả Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

“Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm hoàn thành tài liệu tham vấn của mình.” thư ký phụ trách kinh tế chia sẻ thêm.

Vào tháng 4, các quan chức bộ tài chính Ấn Độ đã thảo luận về khung quy định về tiền điện tử với nhiều bên liên quan, bao gồm IMF, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) và Hội đồng Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) . IMF đã lưu ý thời điểm mà tài sản tiền điện tử đang ở vị trí cao trong chương trình nghị sự của Ấn Độ.

Seth cũng đã thảo luận về “tài sản kỹ thuật số” theo nghĩa rộng hơn vào thứ Hai. Ông mô tả: “Dù chúng tôi muốn xử lý những tài sản đó theo cách nào thì cũng phải có một khuôn khổ rộng rãi mà trên đó tất cả các nền kinh tế phải có sự đồng nhất với nhau”.

Quan chức chính phủ nhấn mạnh: “Điểm này đã được thực hiện nhiều lần. Ngay cả các quốc gia khác cũng đang nói về điều tương tự. IMF cũng đang nói về điều tương tự, cũng như kho bạc Hoa Kỳ ”. Ông nói:

Chúng tôi đang xem xét “mô hình tiêu chuẩn toàn cầu” về tài sản kỹ thuật số.

Seth sau đó đưa ra nhu cầu về sự đồng thuận toàn cầu về tiền điện tử. Ông khẳng định rằng Ấn Độ sẽ xem xét các quy định được thực thi ở các quốc gia khác trước khi thiết lập chính sách tiền điện tử của Ấn Độ, ông nêu rõ:

Đối với bất kỳ quốc gia nào, nếu có sự đồng thuận toàn cầu xung quanh các quy định, thì một lần nữa phải có một khuôn khổ sự tham gia rộng rãi của các quốc gia.

Vào tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman chia sẻ rằng quyết định liên quan đến các quy định về tiền điện tử sẽ không được đưa ra vội vàng. “Tất cả chúng ta phải cần thời gian để chắc chắn rằng ít nhất, với những thông tin sẵn có, chúng ta đang đưa ra một quyết định sáng suốt”.

Nguồn: News.bitcoin.com

bài viết liên quan