Trending

Lạm phát có thể khiến các nhà đầu tư chuyển hướng sang thị trường tiền điện tử

Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA), cơ quan quản lý thị trường chứng khoán hàng đầu của EU, đã cảnh báo rằng lạm phát tăng cao có thể khiến các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Cơ quan quản lý cũng đã kêu gọi xây dựng khung pháp lý chính thức để quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử trên tất cả các quốc gia EU.

Chủ tịch của ESMA, Verena Ross cho biết trong một buổi phỏng vấn vào tuần trước:

Với việc lạm phát gia tăng, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các khoản đầu tư có thể cố gắng bù đắp khoản lạm phát và mang lại lợi nhuận lớn, điều này có thể dẫn đến việc chấp nhận rủi ro lớn hơn.

“Đó là điều mà chúng tôi đang theo dõi rất sát sao” bà nhấn mạnh.

Nhiều nhà đầu tư tin rằng bitcoin là một biện pháp chống lạm phát tốt, bao gồm cả nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng Paul Tudor Jones. Tuy nhiên, tài sản tiền điện tử rất dễ biến động; nó đã giảm 26% trong 30 ngày qua. Trong tháng này, toàn bộ thị trường tiền điện tử đã mất khoảng 500 tỷ USD vốn hóa.

Hiện tại, mỗi quốc gia EU đều đặt ra các quy tắc riêng về tiền điện tử, đưa ra quyết định dựa trên luật pháp mỗi nước. Không có khuôn khổ chung cho lĩnh vực tiền điện tử.

Hiện tại không có khuôn khổ pháp lý chung của EU cho các loại tài sản tiền điện tử này và do đó, hiện có sự mất cân bằng trong cách các giám sát của mỗi quốc gia đối phó với các thị trường này và cách họ đánh giá chúng.

“Đó là nơi mà một khuôn khổ quy định chung sẽ hữu ích” bà nhấn mạnh.

Tháng trước, Nghị viện Châu Âu đã trao quyền cho ESMA để điều chỉnh các nhà phát hành và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu hiện đang xem xét dự luật Thị trường trong tài sản tiền điện tử (MiCA). Luật được ban hành vào năm 2020, cung cấp khuôn khổ pháp lý cho các thị trường tài sản tiền điện tử phát triển trong Liên minh Châu Âu.

Nguồn: News.bitcoin.com

bài viết liên quan