Trending

CZ làm rõ về việc tham gia của Binance vào Terra trong giai đoạn đầu được đưa ra trong một luồng twitter với 8 phần trả lời, ông giải thích rằng Binance chỉ đầu tư 3 triệu USD vào Terra năm 2018. Ông nói:

Binance không tham gia vào đợt kêu gọi vốn thứ 2 của Luna và chúng tôi cũng không thu được đồng UST nào. Binance Labs đã đầu tư 3 triệu USD vào Terra vào năm 2018. UST đến muộn hơn nhiều sau khoản đầu tư ban đầu của chúng tôi.

CZ yêu cầu đội ngũ nghiên cứu Luna cần có sự minh bạch hơn

Ngoài việc CZ phủ nhận các tin đồn về việc Binance đầu tư 300 triệu USD vào Terra, Giám đốc điều hành của Binance đã yêu cầu đội ngũ tại Terra (LUNA) cần có sự minh bạch hơn nữa, liên quan đến các giao dịch on-chain. CZ đặc biệt lo ngại về tác động của sự sụp đổ của UST và LUNA đối với cộng đồng Terra. ông chia sẻ:

Trong vài ngày qua, chúng tôi đã cố gắng hết sức để hỗ trợ cộng đồng Terra. Trong các dòng tweet của mình, tôi chỉ đơn giản là chỉ ra các vấn đề tiềm ẩn từ sự hiểu biết của tôi. Minting, forking, không tạo ra giá trị. Buy back (mua lại) và burning (đốt) thì có, nhưng lại cần có tiền. Đội ngũ dự án có thể không đủ chi phí.

Về vấn đề này, tôi cần một sự minh bạch từ họ. Nhiều hơn nữa! Bao gồm các giao dịch trực tuyến cụ thể (txids) của tất cả các quỹ. Việc dựa vào phân tích của bên thứ 3 là không đủ hoặc không chính xác. Đây là điều đầu tiên cần phải xảy ra.

Nguồn: Ethereumworldnews.com

bài viết liên quan