Trending

 

Scream, một giao thức cho vay DeFi trên Fantom, đã phải gánh khoản nợ xấu lên tới 35 triệu đô la sau khi không điều chỉnh được giá của hai đồng stablecoin đã bị mất peg so với đô la Mỹ.

Hai stablecoin được đề cập là Fantom USD (fUSD) và Dei (DEI). Cả hai đồng tiền vẫn có giá niêm yết là 1 đô la, theo dữ liệu từ dashboard của Scream. Tuy nhiên, hai stablecoin này đang giao dịch dưới mức chốt. fUSD giảm xuống mức thấp nhất là 0,69 đô la trong khi DEI giảm xuống mức thấp nhất là 0,52 đô la.

Whales đã tận dụng tình huống này để gửi một lượng lớn FUSD và DEI với mức chiết khấu và rút hết các stablecoin khác khỏi nền tảng Scream. Các stablecoin như Fantom USDT, FRAX, DAI, MIM và USDC đều đã bị rút khỏi nền tảng.

Do đó, người dùng có khoản tiền gửi được cho là của các stablecoin này không thể xử lý việc rút tiền từ Scream.

Tình hình với fUSD cũng trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là giới hạn tiền gửi của stablecoin được đặt thành vô cùng thay vì 0. Cùng với việc FUSD bị mất peg, tình huống này cho phép người dùng vay một khoản tiền lớn để chống lại khoản nợ xấu và vắt cạn số stablecoin còn lại trong giao thức.

Giao thức cho vay DeFi cũng đã mất khoảng 50% tổng giá trị bị khóa trong các hợp đồng thông minh của nó, theo DeFiLlama.

Scream đã phản hồi về vấn đề này bằng một thông báo nói rằng họ đang tìm kiếm giải pháp cho khoản nợ xấu kết hợp với Quỹ Fantom. Cách giải quyết này sẽ liên quan đến việc thanh lý tất cả các khoản vay fUSD hiện đang ở đang bị lỗ.

Với sự số mất peg của fUSD, Scream cho biết họ sẽ hardcode giá của stablecoin thành 0,81 đô la. Giải pháp này cũng có thể thanh lý những người dùng khác mà vị trí của họ trước đây không có nguy cơ bị thanh lý.

Deus Finance DAO, trong khi đó, đã đề xuất bán trái phiếu kho bạc để khôi phục sự ổn định peg cho DEI. Theo đề xuất, nền tảng sẽ phân phát trái phiếu kho bạc cho người dùng để đổi lấy tài sản thế chấp dưới dạng USDC, DAI và FRAX.

DEI và FUSD là những stablecoin mới nhất bị mất peg so với đô la Mỹ. TerraUSD (UST) đã bắt đầu xu hướng này vào tuần trước với sự sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến sự sụp đổ của Luna (LUNA) .

 

Nguồn: theblockcrypto

bài viết liên quan