Trending

Đã hoàn thành mạng lưới blockchain Brazil

Mạng lưới blockchain Brazil, một blockchain phân tán và công khai, đã được ra mắt vào ngày 30/5. Sự kiện này được tổ chức bởi Ngân hàng Phát triển Brazil và Tòa án Tài khoản của Liên minh, là nơi khởi đầu để kêu gọi các tổ chức khác cộng tác với sự phát triển và tăng trưởng của mạng lưới.

Gustavo Montezano, chủ tịch Ngân hàng Phát triển Brazil, người phụ trách phát triển mạng lưới blockchain, chia sẻ rằng tổ chức sẽ ký thỏa thuận với các tổ chức chính phủ khác để hợp tác trong nhiệm vụ này, ông nói rằng “một tập thể thì càng có nhiều người hành động thì càng tốt.”

Montezano cũng nói rằng bước tiếp theo của Mạng lưới Blockchain Brazil sẽ là thoát ra khỏi cấu trúc thí nghiệm và thiết lập một nguyên mẫu hoạt động, vì vậy các bên thứ ba khác có thể tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng trên mạng.

Mạng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm của các tổ chức này và dự kiến sẽ đưa ra các ứng dụng hoạt động vào năm 2023.

Mang lại niềm tin cho các tổ chức công

Một trong những vấn đề lớn nhất mà mạng lưới này tìm cách giải quyết là sự không tin tưởng mà người Brazil dành cho các tổ chức nhà nước. Wesley Vaz, giám đốc ban Kiểm tra Công nghệ Thông tin của Tòa án Tài khoản Liên minh, tin rằng việc chuyển các quy trình công khai sang một blockchain và khiến chúng tuân theo các ràng buộc đã thiết lập có thể giúp giải quyết vấn đề này.

Các quy tắc và ràng buộc blockchain này sẽ được phát triển để thay thế các quy trình tiêu chuẩn ngày nay. Montezano giải thích rằng dự án có tiềm năng đạt được những mục tiêu này. Ông nói:

Mạng lưới Blockchain của Brazil chắc chắn có thể thay đổi hoạt động của bộ máy công về tính minh bạch, hiệu quả và bảo mật.

Mặc dù mạng đã được phát triển từ năm 2018, nhưng Ngân hàng Phát triển Brazil mới chỉ công bố thông tin chi tiết về hoạt động kỹ thuật của nó vào thời gian gần đây. Tháng 3, Gladstone Arantes tiết lộ rằng thiết kế của mạng sẽ dựa trên cơ chế đồng thuận bằng chứng quyền hạn (proof-of-authority). Cùng thời điểm, ông cũng tiết lộ rằng dự án sẽ sử dụng Hyperledger Besu 2.0 làm nền tảng.

Nguồn: News.bitcoin.com

bài viết liên quan