Trending

Theo yêu cầu của Quốc hội Hoa Kỳ, Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Hoa Kỳ (GAO), đã đưa ra bốn lựa chọn chính sách để giúp các nhà hoạch định chính sách thực hiện các công nghệ blockchain đồng thời nâng cao lợi ích và giảm thiểu thách thức.

Đánh giá công nghệ do Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Hoa Kỳ (GAO) chia sẻ đã thừa nhận tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc cải thiện nhiều ứng dụng tài chính và phi tài chính mặc dù gây lo ngại về việc chúng sẽ đưa ra những thách thức mới trong khi đang cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan đến các bộ máy truyền thống:

“Một blockchain có thể vừa tăng tốc độ của hệ thống đăng ký quyền sở hữu vừa giảm chi phí bảo hiểm quyền sở hữu bằng cách làm cho việc đăng ký quyền sở hữu đơn giản hơn và đáng tin cậy hơn.”

Tuy nhiên, một số thách thức, khó khăn được nhấn mạnh trong nghiên cứu bao gồm lợi ích không chắc chắn, độ tin cậy của dữ liệu và việc tuân thủ pháp luật.

Lưu đồ để xác định xem liệu blockchain có thể hữu ích hay không. Nguồn: GAO

Với lưu đồ trên được GAO đưa ra, nhằm mục đích giúp các nhà hoạch định chính sách – bao gồm Quốc hội, các cơ quan liên bang, chính quyền tiểu bang và địa phương, các tổ chức nghiên cứu và học thuật và ngành – xác định yêu cầu của việc triển khai blockchain.

Đánh giá của GAO đã nhấn mạnh thêm về việc triển khai phi tài chính khác nhau của công nghệ blockchain, như được đề cập ở ví dụ dưới đây.

Ví dụ về tính ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: GAO

Trong khi các nhà hoạch định chính sách có quyền duy trì hiện trạng, GAO đã đề xuất bốn lựa chọn chính sách để giảm bớt quá trình ra quyết định như việc triển khai blockchain chính thống – tiêu chuẩn, giám sát, tài liệu giáo dục và cách sử dụng phù hợp.

Với việc thiết lập các tiêu chuẩn, GAO mô tả ra việc giải quyết các thách thức xung quanh khả năng tương tác và bảo mật dữ liệu. Một số cân nhắc bao gồm việc triển khai các cơ chế đồng thuận và thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo GAO, một chính sách giám sát có thể “giúp giải quyết những thách thức với sự không chắc chắn về pháp lý và quy định cũng như chênh lệch giá theo quy định”. Ngoài ra, GAO khuyến nghị đưa ra các tài liệu giáo dục để giải quyết các thách thức xung quanh sự hiểu biết hạn chế cũng như các lợi ích và chi phí chưa được xác định.

Lựa chọn chính sách thứ tư, sử dụng phù hợp, nói về việc giảm thiểu các thách thức xung quanh rủi ro đối với hệ thống tài chính và các lợi ích và chi phí không xác định. Đánh giá nêu rõ việc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thiếu thẩm quyền cộng tác với các tổ chức phi chính phủ, nêu rõ:

“Sự không chắc chắn về pháp lý hoặc quy định có thể cản trở một số người dùng tiềm năng hưởng lợi từ blockchain.”

Vào ngày 5/3, Thượng viện Virginia đã nhất trí thông qua yêu cầu sửa đổi dự luật hiện cho phép các ngân hàng truyền thống trong khu vực cung cấp dịch vụ lưu ký tiền ảo.

Như Cointelegraph đã đăng tin, dự luật đã được Đại biểu Christopher T. Head đưa ra vào tháng 1/2022, nêu rõ:

“Một ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ lưu ký tiền ảo miễn là ngân hàng có đủ 26 giao thức phù hợp để quản lý rủi ro hiệu quả và tuân thủ luật hiện hành”.

Dự luật đã được Thượng viện thông qua với tỷ lệ phiếu thuận 39-0 và đang chờ được Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin ký thành luật.

Nguồn: Cointelegraph.com

bài viết liên quan