Trending

Một liên minh các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã giới thiệu lại một phần luật sẽ làm rõ các yêu cầu báo cáo đối với các công ty tiền điện tử do Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng năm ngoái đặt ra.

Sửa đổi sẽ miễn cho các thợ đào, validator và các nhà cung cấp khác không được xếp vào nhóm giống như nhà môi giới “broker”.

Việc thông qua dự luật cơ sở hạ tầng bao gồm một định nghĩa cho “nhà môi giới” (broker) có khả năng bao gồm nhiều thực thể tiền điện tử khác nhau không có quyền truy cập vào thông tin cần thiết và sẽ không thể tuân thủ các yêu cầu, như thợ đào hoặc nhà cung cấp ví. Định nghĩa này đã được tranh luận sôi nổi bởi những công ty trong ngành và các nhà lập pháp trong quá trình thông qua dự luật.

Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Pat Toomey, R-Pa, Mark Warner, D-Va., Cynthia Lummis, R-Wyo., Kyrsten Sinema, D-Ariz. Và Rob Portman, R -Ohio, đã đưa ra một bản sửa đổi sẽ loại trừ cụ thể những thực thể đó. Theo nhóm này, văn bản giống hệt với một phiên bản được giới thiệu vào năm ngoái. Bản đệ trình ban đầu không được Thượng viện thông qua do vấn đề thủ tục.

Toomey nói: “Sửa đổi này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng vào tháng 8 năm ngoái và không có lý do gì nó không được ký thành luật”.

Trong khi các thành viên Quốc hội cố gắng cung cấp sự rõ ràng, Bộ Ngân khố cũng có kế hoạch làm điều tương tự. Sau khi dự luật cơ sở hạ tầng được thông qua, Kho bạc cũng đang chuẩn bị hướng dẫn để xác định “nhà môi giới” tài sản kỹ thuật số. Kho bạc cũng ủng hộ sửa đổi khi các nhà lập pháp đệ trình vào năm ngoái.

Nguồn: Theblock.co

bài viết liên quan