Trending
  • Tổng giá trị bị khóa của Solana tiếp tục giảm trong tháng 5.
  • Solana tiếp tục đối diện với sự sụt giảm mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường tiền điện tử.
  • Blockchain hiện có TVL rơi vào khoảng 4,38 tỷ đô la.

Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana tiếp tục lao dốc trong tuần thứ ba của tháng 5 do xu hướng giảm giá trên thị trường chứng kiến ​​sự quan tâm giảm sút đối với tài chính phi tập trung (DeFi).

Solana là một trong những dự án tiền điện tử hoạt động tốt nhất trong 18 tháng qua. Theo Be In Crypto Research, Solana đã mất 60% tổng giá trị bị khóa kể từ ngày đầu tiên của năm 2022. 

Vào ngày 1 tháng 1, Solana có TVL khoảng 11,22 tỷ đô la, giảm xuống khoảng 4,38 tỷ đô la vào ngày 15 tháng 5.

Nguồn: Bảng xếp hạng SOL TVL của DeFiLlama

Solana là một blockchain phi tập trung cho phép xây dựng các ứng dụng thân thiện với người dùng có khả năng mở rộng cao. Là hệ sinh thái phát triển nhanh nhất trong không gian tài chính tiền điện tử, Solana có hàng nghìn dự án thuộc Web3, NFTDeFi

Tại sao TVL của Solana lại giảm? 

TVL của Solana đã giảm xuống mức thấp nhất mới trong tuần này do các ứng dụng phi tập trung (dApps) trong hệ sinh thái của nó giảm xuống mức thấp mới.

Ví dụ, nền tảng vay và cho vay phi tập trung Solend đã giảm hơn 8% trong tháng trước, trong khi nền tảng tổng hợp yield Tulip cũng đã chứng kiến TVL của mình giảm hơn 11% trong cùng khung thời gian.

Nền tảng cố định Marinade Finance và giao thức trao đổi phi tập trung (DEX) Serum, đã lần lượt mất hơn 48% và 42% tổng giá trị của chúng. 

Các ứng dụng khác đã góp phần làm giảm tổng giá trị bị khóa bao gồm Raydium, Atrix, Orca, Quarry, Francium, Sabre và Mango Markets.

Nguồn: Bảng xếp hạng SOL TVL của DeFiLlama

Mặc dù giảm mạnh hơn 6 tỷ đô la, Solana vẫn duy trì vị trí là blockchain có giá trị bị khóa đứng thứ tư trên toàn thị trường.

Nguồn: All Chains của DeFiLlama

Solana vẫn nắm giữ thị phần lớn về giá trị so với TRON, Polygon, Fantom, Cronos, Waves, Near, DefiChain, Osmosis, Harmony và Cardano.

Solana đã được Meta Platforms gọi tên là một trong những blockchain có NFT sẽ được tích hợp với nền tảng truyền thông xã hội, Instagram. Các nền tảng khác được gọi tên cho sự tích hợp này là Polygon và Ethereum

Phản ứng của giá SOL

SOL đã mở đầu năm với giá giao dịch là 170,31 đô la, đạt mức cao nhất trong năm nay là 179,43 đô la vào ngày 2 tháng 1 và đóng cửa vào ngày 15 tháng 5 ở mức 55,38 đô la. Nhìn chung, điều này tương đương với việc giá SOL giảm 67% kể từ đầu năm.  

Nguồn: Biểu đồ SOL / USD của TradingView

 

Nguồn: beincrypto

bài viết liên quan