Trending

Alchemy, một nhà cung cấp cấu trúc hạ tầng node blockchain, đã công bố một thỏa thuận cung cấp cấu trúc hạ tầng node của mình cho Astar, một blockchain trên mạng Polkadot.

Astar cung cấp dịch vụ smart contract hỗ trợ dApps dựa trên phần mềm blockchain như Máy ảo Ethereum và WebAssembly. Nó cung cấp khả năng tương tác với các parachains khác của Polkadot. Nó lưu trữ các dApp như ArthSwap, Starlay Finance, AstridDAO, Algem, Sirius Finance và Zenlink.

Sự hợp tác được công bố vào thứ Tư, cho phép các nhà phát triển Astar sử dụng dịch vụ hàng đầu của Alchemy được gọi là SuperNode để đáp ứng các yêu cầu về cấu trúc hạ tầng. Về cơ bản, nó hoạt động như một nền tảng phần mềm trung gian cho các dApp của Astar để duy trì kết nối và ngăn chặn downtime.

“Cấu trúc hạ tầng của Alchemy giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc xây dựng bất kỳ dApp nào với khả năng mở rộng, độ chính xác và độ tin cậy vô hạn”, Rob Boyle, trưởng bộ phận sản phẩm của Alchemy, cho biết về quan hệ đối tác. “Chúng tôi rất vui mừng được kết hợp lực lượng với Astar để thúc đẩy một kỷ nguyên xây dựng web3 tốt hơn sẽ cung cấp năng lượng cho các ứng dụng phi tập trung của sau này.”

Alchemy cung cấp dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng node (API) trên ba blockchain khác bao gồm Ethereum, Polygon và Solana. Nó được sử dụng bởi các ứng dụng phổ biến trên Ethereum như 0x, Aave, dYdX, OpenSea và Nifty Gateway cho nhu cầu mở rộng. Vào tháng 2, Alchemy đã huy động được 200 triệu USD với mức định giá 10.2 tỷ USD.

Nguồn: Theblock.co

bài viết liên quan