Trending

Vào ngày 31 tháng 3, các ủy ban ECON và LIBE đã bỏ phiếu để thông qua các sửa đổi đối với quy định về chuyển tiền, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ⁠— thường là các sàn giao dịch ⁠— xác minh danh tính chủ sở hữu của các ví ẩn danh mà họ giao dịch trước khi thực hiện giao dịch .

Số phiếu bầu của ủy ban về các sửa đổi được đề cập là 58 ủng hộ, 52 phản đối, với 7 phiếu trắng. Các ủy ban sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu khác về Quy định chuyển tiền vào ngày hôm nay, nhưng cuộc bỏ phiếu cuối cùng được cho là sẽ không có nhiều sự phản đối. Trong khi chờ một cuộc bỏ phiếu cuối cùng, dự luật có thể gặp phải những khúc mắc với Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu ngay từ giữa tháng 4.

Nghị viện Châu Âu đã đẩy nhanh quá trình của mình đối với Quy định chuyển tiền, đây là phản ứng của khối đối với quy định chống rửa tiền trên toàn cầu của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính.

Tuy nhiên, các phiên bản quy định của Ủy ban Châu Âu và Hội đồng Châu Âu bao gồm các yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, yêu cầu người dùng xác định chủ sở hữu của các ví ẩn danh. Đây là một yêu cầu không thực tế đến mức cộng đồng tiền điện tử coi nó về cơ bản là một sự phong tỏa đối với các giao dịch từ sàn giao dịch đến ví ẩn danh. 

Các điều khoản mới, đe dọa đến tính tự chủ, đang trên đà đối mặt với sự phản đối đáng kể từ Hội đồng và Ủy ban, những người thường hiểu biết về kỹ thuật hơn và ít quan tâm về mặt chính trị hơn Nghị viện.

 

Nguồn: theblockcrypto.com

bài viết liên quan