Trending

Phí gas Ethereum giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021

Phí mạng Ethereum thời điểm này là rẻ nhất trong hơn mười tháng và vào khoảng 12 giờ đêm. (ET) vào Chủ nhật, phí chuyển ETH trung bình đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.96 USD cho mỗi giao dịch.

Phí giao dịch của Ethereum đã không còn thấp như vậy trong một thời gian khá dài. Bitcoin.com News đã đưa tin về thực tế là phí gas đã giảm kể từ giữa tháng 2 và trong tuần đầu tiên của tháng 3, phí giao dịch ethereum đã giảm xuống chỉ trên mốc 10 USD.

Lần cuối cùng phí ETH trung bình giảm xuống dưới 3 USD là vào ngày 11/7/2021 (khoảng mười tháng trước). Trên thực tế, trong một vài tuần vào tháng 7/2021, phí gas trung bình khi sử dụng mạng layer 1 (L1) của Ethereum chỉ từ dưới 3 USD đến trên 8 USD cho mỗi lần chuyển.

Ngoài phí ethereum trung bình giảm xuống mức thấp nhất mới, phí gas ở quy mô trung bình cũng đã giảm đáng kể trong tuần này. Ví dụ: vào ngày 8/3/2022, phí ether trung bình là 0.0014 ETH hay 3.73 USD.

Hơn nữa, chi phí bán Opensea là khoảng 10.63 USD đối với high end và 10.26 USD với mức phí thấp hơn. Giao dịch tiền trên nền tảng giao dịch phi tập trung (dex) như Uniswap hiện tại là khoảng 9.36 USD – 9.69 USD.

Chi phí để chuyển token ERC20 như USDT hoặc USDC, là khoảng 4.37 USD cho mỗi lần chuyển. Về mining rewards của ETH tổng hợp trong 24 giờ của Ethereum, các thợ đào đã kiếm được khoảng 50,241,489 USD vào Chủ nhật, ngày 29/5/2022. Đó là khoảng 94.7% phí mà các thợ đào bitcoin (BTC) thu được vào Chủ nhật, khi các thợ đào bitcoin thu được 53,035,200 USD phần thưởng khai thác BTC trong thời gian 24 giờ qua.

Phí chuyển mạng layer 2 (L2) để gửi ethereum (ETH) cũng khá thấp vào Chủ nhật. Các giao dịch zksync là khoảng 0.04 USD để gửi ethereum và 0.09 USD để swap token. Phí giao dịch ether của Loopring giống nhau, ở mức 0.04 USD mỗi lần chuyển, nhưng việc swap token sẽ có phí 0.45 USD bằng cách sử dụng Loopring. Sử dụng Optimism sẽ tốn 0.12 USD cho mỗi lần chuyển ether và tận dụng Arbitrum One sẽ tốn 0.23 USD để chuyển ethereum.

Phí giao dịch ether của Boba Network hiện là 0.17 USD và chi phí để swap token bằng Boba là 0.35 USD. Khi phí ETH thấp, đây là thời điểm tốt để giao dịch nếu có nhu cầu chuyển ethereum hoặc ERC20, swap token hoặc tiến hành bán NFT.

Nguồn: News.bitcoin.com

bài viết liên quan